Flera fack nära leder till att skräpet återvinns: sorteringsförsöket är nu tillgängligt för alla

Bild: Kristoffer Åberg

Allt fler invånare som bor i småhus i Borgånejden har flerfackskärl för hushållsavfallet. Efter ett år av försök är systemet nu permanent. Sorteringsivern ökar när det är lättare att sortera sitt skräp.

Sedan november har plast ett eget fack i flerfackskärlet för hushållsavfall för småhus. Det är en nyhet som tagits emot bra.

– Intresset för flerfackskärl har ökat sedan det blev möjligt att också sortera plast, säger servicechef Marko Printz på Rosk'n Roll.

Försöket med flerfacksinsamling började på sommaren 2017 och räckte ett år. Erfarenheterna var ytterst positiva, och nu är flerfackstjänsten en del av avfallsbolagets utbud. Rosk'n Roll, som verkar i västra Nyland, och Östra Nylands Avfallsservice som verkar i östra Nyland fusioneras den första januari 2019.

– De kunder som var med i försöket fick erbjudande om att gå med i det nya systemet, där plastkärlet är en del, och största delen av dem tackade ja till den nya servicen, säger Printz.

Försöket genomfördes på ett begränsat område, men nu kan man i princip få flerfackssopkärl hem till den egna gården var som helst på Östra Nylands Avfallsservices område, det vill säga hela regionen – med vissa restriktioner.

– Vi kan ännu inte erbjuda precis alla flerfacksservice. Om man bor långt ute på landet och det inte finns andra som har tjänsten kan man få vänta tills flera ansluter sig, säger Printz och uppmanar alla intresserade att ta kontakt med avfallsbolaget.

– Då blir man kontaktad så snart det är möjligt att ordna med flerfackstjänst på det egna området.

Marknadsförs snart

Det har varit ganska tyst om att flerfackstjänsten nu finns för alla. Det ska det snart bli slut på.

– Nästa år börjar vi marknadsföra flerfackstjänsten aktivt. Vi håller ännu på att bygga ut och utveckla systemet, säger Marko Printz.

I flerfackskärlet finns behållare för metall, glas, papp och plast. Kunden får dessutom ett kärl för blandavfall – med eller utan fack för bioavfall.

Tömningsintervallen kan man inom vissa ramar bestämma själv.

Det är dyrare att tömma flerfackskärl än ett vanligt sopkärl för blandavfall. Å andra sidan kan man förlänga tömningsintervallet när skräpet sorteras på den egna gården.

– Jag rekommenderar att man delar ett nyttoavfallskärl med grannen om man tycker att man inte själv behöver hela utrymmet och sedan delar på kostnaderna för tömningen, tipsar Marko Printz.

– Det finns många fastigheter som har egen kompost redan och då minskar det också på kostnaderna, blandavfallsbehållaren behöver inte tömmas så ofta då.

Bioavfallet fryser

Ett problem finns det. Det har hänt att kundernas bioavfall frusit fast i kärlet när det varit kallt och då går inte kärlet att tömma. En upprörd kund hittade en lapp på kärlet där avfallshanteringsbolaget meddelar att kärlet inte går att tömma. Hen behöver ändå inte hålla avfallskärlet varmt – problemet ska gå att kringgå på andra sätt.

– Vi känner till problemet och håller på och testar olika alternativ så att bioavfallet inte ska frysa fast, säger Marko Printz.

Ett sådant är en papperssäck som man kan sätta i kärlet innan bioavfallspåsarna läggs i.

– Det bästa sättet att se till så bioavfallet inte fryser är att packa det så torrt som möjligt. Det finns de som lägger en tidning längst ner i behållaren. Man kan också ha tidningar i påsen med bioavfall, då kommer inte fukten så lätt igenom påsen.

Snart obligatoriskt

Möjligheten att sortera plast för återvinning intresserar invånarna, och nu kan också husbolag få en insamlingspunkt för nyttoavfall i vilken en behållare för plast ingår.

– Servicen finns redan, men det är inte så många som vet om den ännu. Ofta är det disponenterna som fattar beslut om sådana saker, men invånare i bostadsbolag kan påverka beslutet genom att be om att en plastsortering skaffas, säger Marko Printz.

Vesa Heikkonen, verkställande direktör på Östra Nylands Avfallsservice, kan berätta att det är en tidsfråga innan det blir obligatoriskt att sortera också plast i regionen.

– Vi erbjuder nu möjlighet att frivilligt sortera plast men funderar på att föreslå att det blir obligatoriskt. Inga detaljer är klara, och det är Borgå regionala avfallsnämnd om fattar besluten, säger Vesa Heikkonen.

Mera skräp ska återvinnas

Invånarna i Borgånejden producerar 343 kilo hushållsavfall per person och år. 45 procent av det återvinns. Det framgår ut en utredning som Finlands miljöcentral, Syke, gjort.

Det är inte särskilt lätt att få fram de uppgifterna och i rapporten konstateras också att man inte kan jämföra siffrorna för de olika sophanteringsområdena, de är endast riktvisande. Alla sophanteringsområden kunde inte heller uppge hur stor del av det sammanlagda avfallet som kommer från hushållen.

– Vi fick en förfrågan av staden i somras och besvarade den utifrån våra kunde och de mängder vi hanterar. Men det finns också andra operatörer på området, säger Heikkonen.

Borgånejden ligger i övre ändan på listan över hur mycket avfall per person och år regionerna producerar och rätt lågt vad gäller andelen hushållsavfall som återvinns.

– Det är där vi har en insats att göra. Vi jobbar på att höja procenten hushållsavfall som kan återvinnas, säger Heikkonen.

Det sker allra bäst genom att utveckla flerfackstjänsterna och få så många som möjligt att ansluta sig till tjänsten.

– Under försöket med flerfackskärl mätte vi att 80 procent av hushållsavfallet för dem som var med i försöket gick till återvinning, säger Heikkonen.

Rosk’n Roll Ab och Östra Nylands Avfallsservice Ab fusioneras slutligen 1.1. 2019. Efter det heter hela bolaget Rosk’n Roll och sköter avfallshantering i västra Nyland och i östra Nyland.

Det fusionerade bolagets ägarkommuner i västra Nyland är Lojo, Raseborg, Vichtis, Hangö, Högfors, Ingå och Sjundeå samt i östra Nyland Borgå, Sibbo, Lovisa, Borgnäs och Askola.

Invånarantalet på verksamhetsområdet är 228 000.

Mera information finns på www.rosknroll.fi.

Mer läsning