Flera års fängelse för narkotikabrott

DOM. Polisen råkade på ett stort knarkfynd i Lovisa i december. Nyligen dömdes männen. Polisen publicerade den här bilden på fyndet när fallet var utrett. Bild: Polisen

Två personer dömdes till fleråriga fängelsestraff för ett stort narkotikafynd i Lovisa.

Det var i december 2017 som en bil med två personer i väckte polisens uppmärksamhet i Lovisa: polismännen vaknade till när de stannade fordonet och föraren visade ett körkort som tillhörde någon annan.

Misstankarna var rätt riktade: man hittade ungefär två kilo amfetamin i bilen – plus att det senare visade sig att amfetaminet var tre gånger starkare än annat polisen beslagtagit under 2017.

Enheten för organiserad brottslighet inom Östra Nylands polisinrättning undersökte fallet, och för en dryg vecka sedan fällde Östra Nylands tingsrätt domen. Den huvudmisstänkta dömdes till fem år och tre månaders fängelse. Den andra mannen dömdes till tre års fängelse.

I förundersökningen visade det sig att männen, födda 1978 och 1990, hade plockat med sig amfetaminet från en parkerad bil i Kouvola, och att den bilen hade skaffats enbart för att förvara narkotika. Det var bara slumpen som gjorde att man hittade knarket eftersom polisen stannade de två männen av ren rutin.

Den huvudmisstänkte uppger att han verkade som kurir och fått i uppdrag att föra ut knarket i uppdrag för en tredje person – för en ersättning på 500 euro. Innan han anlände i Lovisa hade han delat ut ett halvt kilo amfetamin i Fredrikshamn.

Den andra dömda – mannen med fel körkort – hävdar att han inte ens visste att det fanns narkotika i bilen, något som tingsrätten inte trodde på.

Bägge har överklagat domen som därmed inte vunnit laga kraft.

Mer läsning