Fler yrkesskolor i centrum

MITT I CENTRUM. De finska yrkesinstituten och läroavtalscentret flyttar till centrum senare i år. Inveon ligger på andra sidan Biskopsgatan. Bild: Evy Nickström

Nästan som ett skolcampus mitt i stan bildas när de finska instituten blir grannar med Inveon.

Skyltarna har redan kommit upp men själva verksamheten inleds först i slutet av året. Yrkesinstituten Edupoli och Amisto, och Östra Nylands läroavtalscenter flyttar en del av sin verksamhet till centrum, berättar Pentti Suursalmi, rektor för Amisto i Borgå.

Praktiken för frisörer och massörer flyttar till lokalerna vid torget. De kommer närmare kunderna.

I Borgå erbjuder Amisto undervisning på två ställen, i POMO-huset i centrum och på Styrmansvägen, vid Borgås västra utfart. Edupoli har sin skola i Estbacka.

– Hela läroavtalscentret flyttar dit från POMO-huset på Alexandersgatan. Dessutom planerar vi att flytta en del av undervisningen och praktiken för frisörer och massörer till lokalerna vid torget. De kommer närmare kunderna.

Hanne Paila, chef för läroavtalscentret, ser flytten som en strålande förändring. Man kommer närmare företag och kunder.

– Vi kommer också att samarbeta med köpcentret Lundi. Våra elever kommer att arrangera olika jippon på lördagar under våren. Redan den 19 mars ordnar vi ett barnjippo med teckningstävling och annat roligt program.

Till de utrymmen som blir lediga i POMO-huset när läroavtalscentret flyttar försöker man hitta nya hyresgäster. Bland annat Prakticum samarbetar med Amisto där, och samkommunens strategi är att hitta nya hyresgäster till lokaler som är eller blir lediga.

Centrumlokalerna på andra våningen är omkring 400 kvadratmeter stora och ligger i fastigheten i hörnet av Biskopsgatan-Lundagatan. Lokalerna är uthyrda för tillfället men ägs av den finska yrkesutbildaren Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä.

Suursalmi säger att det ännu är ganska öppet och i planeringsskedet exakt hur verksamheten i centrum ska utformas.

– Men det är klart att det ger bättre synlighet och marknadsföring för vår skola och läroavtalscentret.

Trenden inom yrkesutbildningen är att avstå från utrymme och effektivera undervisningen.

På sikt vill samkommunen bli av med hela POMO-huset. Edupolis rektor Markku Kantonen säger att lokalerna är bra och potentiella hyresgäster finns, även för annan verksamhet än utbildning.

– Trenden inom yrkesutbildningen är att avstå från utrymme och effektivera undervisningen. Yrkesstuderande kommer att få mer undervisning på arbetsplatserna, och i skolan blir det aktuellt att införa undervisning i två skift.

Om det här är en bra eller dåligt utveckling tar Kantonen inte ställning utan konstaterar att den är ett måste.

Samkommunens ekonomi är ansträngd. Under 2016 är Amistos anställda permitterade under olika långa perioder. Edupoli sparar genom omorganisering.