Fler öron- och ögonoperationer vid Borgå sjukhus nästa år

ÖGON I FOKUS. Profileringen av Borgå sjukhus pågår. Det innebär bland annat att öron- och ögonoperationerna blir fler från och med nästa år. Bild: Kristoffer Åberg

Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikts ledning vill lyfta fram den nya profilen man har utarbetat för Borgå sjukhus och betonar att det inte finns några planer på att köra ner sjukhusets verksamhet trots att de gynekologiska operationerna upphör. Världen förändras och därmed också sjukhusets serviceformer, säger Petri Bono.

I ett genmäle på ostnyland.fi för ledningen vid sjukvårdsdistriktet fram sina motiveringar till indragningen av de gynekologiska operationerna vid Borgå sjukhus, indragningen ska ske vid årsskiftet. Här för de bland annat fram argumentet att en gynekologisk operationssal kräver ett befolkningsunderlag på 200 000 personer. I de kommuner som hör till Borgå sjukhus finns i dag knappt 100 000 invånare.

Petri Bono är tf chefsöverläkare vid HUS. Han vill inte svara på frågan om det eventuellt finns några andra funktioner vid Borgå sjukhus som egentligen kräver ett större befolkningsunderlag. I stället vill han fästa uppmärksamhet vid de nyheter som planeras för sjukhuset.

– I början av november ska sjukvårdsdistriktets styrelse samlas för att dra upp riktlinjerna för våra sjukhus framtida profiler, för 2019.

– För Borgå sjukhus innebär det att de gynekologiska operationerna försvinner, men i stället har vi planerat en större betoning på öron- och halskirurgi, med 250 fler operationer per år än i dag. Ögonoperationerna ska också bli fler. Om vi ser på funktionerna vid sjukhuset i ekonomiska termer kommer verksamheten rentav att växa under 2019.

Nya krav

Borgå ligger så nära Helsingfors att det är lätt att motivera läkarna att jobba en del av arbetstiden i Borgå, säger Bono.

– Samtidigt beaktar vi att här finns operationssalar som vi gärna anlitar för att korta ner alltför långa operationsköer. Huvudstadsregionens patienter kan också lätt ta sig till Borgå för operation.

– Dessutom fortsätter ju verksamheten vid den gynekologiska polikliniken vid Borgå sjukhus i samma utsträckning som tidigare.

Ännu för två år sedan drog Borgå sjukhus ledning upp planerna för framtiden i en vision där man räknade med att förlossningarna försvinner men att de gynekologiska operationerna består.

– Världen förändras, säger Bono. Sjukvårdsdistriktet måste hela tiden justera sina planer enligt dagens krav.

– Dessutom ska vi minnas att den så kallade centraliseringsförordningen, om mer krävande sjukvårdstjänster, inte var aktuell ännu för två år sedan.

Mer läsning