Fler jobb behövs för att vi ska ha råd med vården

VÅRDEN I FOKUS. Valfrihet, samkommuner, tusen nya läkare. De östnyländska kandidaterna i riksdagsvalet har många olika lösningsförslag för att råda bort på vårdkrisen. Bild: Kristoffer Åberg

Östnyländska kandidater i riksdagsvalet redogör för sina åsikter om hur vårdreformen borde föras vidare och hur vi ska klara av att finansiera äldrevården när antalet äldre växer under de närmaste åren.

Den tidigare regeringens vårdreform kom av sig och det innebär att de nyvalda och omvalda beslutsfattarna på Arkadiabacken efter riksdagsvalet får arbeta ut sin egen version av hur social- och hälsovå...