Fler hjortdjur får fällas i år än i fjol

LEVER FARLIGT. I slutet av september inleds jaktsäsongen av älg, vitsvanshjort (på bilden) och dovhjort, Bild: Mikael Nybacka

Finlands viltcentral tillåter en mer omfattande jakt av hjortdjur under den inkommande jaktperioden jämfört med i fjol. Omkring 11-12 procent fler jaktlicenser har beviljats i år för älg och vitsvanshjort.

Med en jaktlicens får man fälla ett fullvuxet djur eller två kalvar.

För hela landet har sammanlagt cirka 73 000 jaktlicenser beviljats. Under förra höstens jakt fick man som byte omkring 44 000 älgar och omkring 26 600 vitsvanshjortar. I Nyland får 2252 älgar, 5356 vitsvanshjortar och 104 dovhjortar fällas under den inkommande perioden.

Jakten inleds den 24 september. Man kan jaga älgar ända fram till årsskiftet och hjortar till slutet av januari.