Fler företagare – mer service

Bild: Viivi Ikonen

För den nya näringschefen i Sibbo är fler företag och företagare nyckeln till ett Sibbo där invånarna bor, jobbar och handlar, utan att behöva pendla till grannorterna.

– Jag vill att alla frågor som handlar om företagande eller företag ska komma till just den här telefonen. Om jag inte har svaret så utreder jag frågan.

Det säger Sibbos nya näringschef Elina Duréault och visar fram sin egen mobiltelefon.

För Duréault står företagande i fokus. När företagarna mår bra lockas fler företag till kommunen, och fler företag innebär fler arbetsplatser för kommuninvånarna samt ett bättre utbud av service som i förlängningen leder till att Sibboborna inte behöver åka till grannkommunerna när de behöver köpa något.

Under de drygt fyra veckor som Duréault innehaft posten som näringschef i Sibbo har hon hunnit sätta sig in i jobbet. Hon har lärt känna sina kolleger och träffat företagare.

Att jobba med företag är ingenting nytt för Elina Duréault. Närmast kommer hon från Utvecklingscentret för Mellersta Nyland där hon jobbade som företagsutvecklare.

– Då rörde jag mig över hela regionen, också mycket i Sibbo, och träffare företagare. Nu jobbar jag med samma sak, men ur en annan synvinkel. Min bakgrund kan vara till nytta i mitt jobb som näringschef, jag vet vilka utmaningar företagarna har, säger hon.

Det var möjligheten att få koncentrera sig på ett geografiskt område som fick henne att söka jobbet som näringschef. Och möjligheten att få jobba lite bredare.

– Det är intressant att se hur en kommun fungerar och hur utvecklingen sker. I en liten kommun får man också syssla med många olika saker, och det gillar jag.

Sibbo är en kommun med stor tillväxt. Elina Duréault ser inte den geografiska realiteten med två större centrum och flera byar som något problem då det gäller att skapa en åtråvärd kommun för företagarna.

– I Esbo är situationen densamma, och trots det har man lyckats utveckla hela kommunen.

Det är inte bara näringschefen som ska utveckla kommunen för företagarna, det ska ske tillsammans med företagarna. Ett led i det är en workshop som ordnas på Lilla Villan den 26 april.

– Vi behöver få veta hur företagen tänker. Det bästa vore en gemensam vision för hur Sibbo blir mer företagarvänligt, säger hon.

En annan sak Elina Duréault brinner för är turismen och hon jobbar nu för att göra Sibbo till en turistort i större skala än nu. Hon ser det som kommunens sak att stöda företagare att utveckla turismen till Sibbo.

– Sibbo har mycket att erbjuda på det här området, säger hon.

En nyhet på den marknaden är en app som finns tillgänglig 16 maj. Appen kallas Mobilrundan och är en virtuellt utmärkt runda i Sibbo storskog.

Själv bor Elina Duréault i Helsingfors och pendlar mot strömmen när hon åker till sitt kontor i Sockengården i Nickby.

– Det vill jag ändra på, det ska bli mera trångt på vägarna i riktning mot Sibbo, säger hon.