Fler familjevårdare utbildas i Sibbo

Bild: Kristoffer Aberg

Familjevård har varit ett alternativ för äldre i Sibbo sedan i våras. Nu utbildas flera familjevårdare, att delta i utbildningen är gratis. Kursen börjar 4 oktober och man kan anmäla sig genast.

Att man inte längre klarar av att bo kvar i sitt hem betyder inte nödvändigtvis att man måste flytta till ett vårdhem. Sibbo erbjuder ett alternativ till äldreboende – om man är i gott skick kan man bo hos en familjevårdare i vårdarens hem. Familjevårdaren tar emot en äldre att bo i sitt eget hem eller hjälper till hemma hos klienten under kortare eller längre perioder enligt behov.

Hösten 2016 utbildades åtta familjevårdare i Sibbo. Sju personer gick kursen i våras, och nu börjar följande kurs som är på finska.

Den första kurskvällen är onsdagen den 4 oktober klockan 17–20.30. Därefter träffas gruppen på torsdagar samma tid. Datumen är 12.10, 19.10, 25.10, 2.11 och 9.11.

Tills vidare bor en klient hemma hos en familjevårdare i Sibbo.

Låg tröskel

Utbildningen till familjevårdare är gratis för kommunbor. För att bli familjevårdare krävs inga tidigare kunskaper inom vården, man behöver bara känna att man vill vara med. Innan man godkänns till utbildningen görs en lämplighetsutredning.

Familjevårdaren ersätts för sitt arbete enligt fasta arvode. Familjevården förverkligas i samarbete med kommunens övriga social- och hälsovårdstjänster.

Den äldre person som flyttar hem till en familjevårdare ska vara i så pass gott skick att familjevårdaren ensam klarar av att ge den hjälp som behövs – vid behov med hjälp av hemvården i kommunen. Klienten bor i eget rum som man kan möblera själv och lever sitt eget liv, men vet att det finns någon till hands dygnet om.

Anmälningsblanketter och mera information samt kontaktuppgifter finns på Sibbo kommuns webbplats www.sipoo.fi under nyheter.

Mer läsning