Fladdermöss i fokus på Lovisa bibliotek

Den bildrika fladdermusutställningen på Lovisa huvudbibliotek tar avstamp i boken Lepakon vuosi, fladdermusens år, som utkommer i oktober. Bild:

Illustrationer, originalteckningar och skisser av illustratören Nadja Sarell står i fokus på Lovisa huvudbibliotek i oktober. Temat är fladdermöss.

De utställda läderlapparna härstammar från barnboken Lepakon vuosi (Fladdermusens år) som utkommer i oktober. Nadja Sarell har illustrerat Mia Rönkäs och Thomas Lilleys text där mystiska skepnader flyger förbi och där man kan hitta häpnadsväckande saker i ödehus vid skogskanten.

Utställningen bjuder in till ett bildrikt äventyr i fladdermössens värld, och helheten tangerar bokens tematik: Det handlar om fladdermössen i vår närmiljö, om att övervinna fördomar och rädslor och om hur var och en av oss kan skydda fladdermöss, till exempel på den egna gården.

Färska forskningsresultat varvas med myter och föreställningar och på Lovisa huvudbibliotek får man bekanta sig också med Nadja Sarells arbetsverktyg samt en rad föremål knyter an till fladdermustemat – de är lånade ur Naturhistoriska museets samlingar.

Utställningen utgör en del av Lovisa stadsbiblioteks projekt Bekant och fungerande bibliotekssamarbete som fokuserar på att utveckla samarbetet mellan skolan och biblioteket. Under utställningen ordnar man elevbesök med guidningar på biblioteket.

I samband med utställningen kan man bekanta sig med Mia Rönkäs och ordkonsthandledaren Veera Vähämaas läromaterial om fladdermöss. Elevernas besök på utställning sker på förmiddagen då biblioteket är stängt och inga andra kunder på plats. Om coronavirussituationen ändrar är det möjligt att göra besöket på distans.

Lepakon vuosi ges ut på förlagsaktiebolaget Sammakko och är en del av projektet Lepakot tieteen ja taiteen siivin (Fladdermöss ur vetenskapens och konstens perspektiv) som fokuserar på fladdermöss och kombinerar vetenskap och konst. Beskyddaren för projektet är fru Jenni Haukio.

Utställningen pågår på Lovisa huvudbibliotek den 3 oktober–13 december.