Fjärrvärmeläcka orsakade värmestopp

LÄCKA. Borgå el jobbar med att hitta felet.Bild: Kristoffer Åberg

Stora delar av Borgå blev utan fjärrvärme på onsdagen. Ännu på eftermiddagen jobbade man på att hitta felet.

På onsdagsförmiddagen uppstod i läcka i huvudledningen som transporterar fjärrvärme till stora delar av Borgå. Orsaken till läckan var ännu inte klar på eftermiddagen.

Läckan ligger någonstans längs grundlinjen på Gammelbackavägen i Pepot, och ännu på onsdagseftermiddagen jobbade Borgå el med att försöka hitta felet.

En stund efter att läckaget uppstod hade man ändå lyckats rikta om flödet och skapa tillräckligt stort tryck för att fastigheterna i Borgå centrum skulle återfå värmen. Ett knappt trettiotal fastigheter längs Gammelbackavägen var ändå utan fjärrvärme ännu klockan 13 på onsdagen.

Max Backman, fjärrvärmeplanerare på Borgå el, säger att det dröjde en stund innan man lyckades återfå trycket, och därmed fjärrvärmen, till centrum.

– Det finns en parallellinje längs Tolkisvägen som nu förser området med värme. Det dröjer nog en stund innan vi hittar felet så att resten av fastigheterna också återfår sin fjärrvärme.

Näse hälsovårdscentral drabbades inte av läckaget.