Fjärdeklassare dirigerade Lojo stadsorkester

DIRIGENTLÖFTE. Kevin Naftal från Haddom skola fick chansen att dirigera Lojo stadsorkester i Lovisa kyrka. Bild: Petri Juntunen

Musikinstitutet i Lovisa bjöd i fredags in stadens alla fjärdeklassare till Lovisa kyrka för att inom ramen för projektet "lär känna symfoniorkestern".

Orkestern i det här fallet var Lojo stadsorkester som gästade Sibeliusdagarna i Lovisa i helgen, och inom ramen för Lovisas kultursatsning för skolelever, Lovisa kulturstig, fick fjärdeklassarna närkontakt med violiner, cellon, cymbaler och taktpinnar.

Fjärdeklassarna fick följa med Lojo stadsorkesters generalrepetition i Lovisa kyrka inför fredagskvällens konsert, eller egentligen en del av den. Johanna Fernholm, biträdande rektor på musikinstitutet, berättar att målet med projektet är att presentera symfoniorkestern och alla instrument för skoleleverna, och samtidigt ge dem en chans att få höra en symfoniorkester live.

Eleverna fick höra orkestern under ledning av Esa Heikkilä framföra fjärde satsen av Jean Sibelius fjärde symfoni. Dessutom fick skolbarnen möjlighet att prova på olika instrument och till och med på att hålla taktpinnen. Bland annat Kevin Naftal från Haddom skola fick chansen att styra musikerna i symfoniorkestern.

Musikinstitutets Johanna Fernholm och Sinikka Sorvali fungerade som speakers på den tvåspråkiga tillställningen. Fjärdeklassarna hade dessutom möjlighet att besöka den egentliga konserten – och se symfoniorkestern i aktion – till rabatterat pris.

Symfoniorkestern var ett tema för Lovisas fjärdeklassare direkt från terminsstarten. Då åkte musikinstitutets stråklärare Anette Grevberg, Pekka Haahti och Sinikka Sorvali åker runt i skolorna och presenterade sina instrument och berättade om symfoniorkestern, orkestermusikeryrket och vad som händer i en konsertsituation. Eleverna hade också möjlighet att pröva spela violin, altviolin och cello.

Projektet fortsätter för de fjärdeklassare som så önskar. Klasserna har möjlighet att boka in en instrumentdemonstration via musikinstitutet.