Fisket i åarna begränsas under hösten

FÖRBJUDET. Vid de viktigaste fors- och fiskeplatserna har man placerat ut informationsskyltar om fiskeförbud och fiskebegränsningar. Bild: Malin Lönnroth/Centralförbundet för Fiskerihushållning

Skadegörelse och bristfällig utmärkning av redskap sysselsatte fiskeövervakarna på lördagen. Ett tiotal av Borgå-Sibbo fiskeområdes fiskeövervakare kontrollerade fisket i områdets åar och havsområdet utanför Borgå.

Saldot efter lördagens effektiverade fiskeövervakning i Borgå var tre fiskare som saknade fiskevårdsavgift, bristfällig utmärkning av redskap, förstörda informationsskyltar och stängslen kring fiskvägar och kraftverksområden. Fiskeövervakningen har skärpts vid dessa ställen.

För många är den nya bestämmelsen om nätfiskeförbud närmare än 1 km från mynningen till ett vattendrag med vandringsfisk fortfarande obekant. Vid de populäraste fiskeplatserna längs ån finns informationsskyltar om fiskeförbud och fredningsområden.

På hösten stiger laxfiskarna öring, vandringssik och lax upp i åarna för att leka. Dessa fiskarter är fredade i åar och bäckar under september, oktober och november. Dessutom skyddas de av fiskeförbud i närheten av dammar och fiskvägar. Alla Borgå-Sibbo fiskeområdes åar, Svartsån, Borgå å, Illby å och Sibbo å är klassificerade som vattendrag för vandringsfisk. I dylika åars fors- och strömområden råder det met- och pilkförbud året om och man får endast spöfiska med vattenägarens tillstånd. I vattendrag för vandringsfisk är det förbjudet att fiska med nät under tiden 15.8–30.11. I havet närmare än 1 km från mynningen till ett vattendrag med vandringsfisk är nätfiske förbjudet under tiden 15.8–31.10.

Borgå-Sibbo fiskeområde har även egna fredningsområden i Svartsån, Borgå å, Illby å och Sibbo å. Fredningsområdena är i kraft 1.8–30.11. Eftersom det finns så mycket förbud och begränsningar i traktens åar under hösten är det lättare att konstatera vad som är tillåtet. Det är tillåtet att meta och pilka i åarnas lugnvatten. Man får även fiska med katsa, men det kräver tillstånd av vattenområdets ägare.

REPARATION. Fiskeövervakarna reparerar stängsel som har söndrats på kraftverksområdet. Bild: Malin Lönnroth/Centralförbundet för Fiskerihushållning

Mer läsning