Fiskeområdet kämpar mot fritidsfiskarna

ABBORRE. Inga fiskar alls får man dra upp ur Borgå å och Svartsån från augusti till december, om NTM-centralen fastställer fiskeområdets fredningsbestämmelser. Bild: Kristoffer Åberg

Borgå-Sibbo fiskeområde förbjuder allt fiske i Borgå å och i Svartsån från augusti till och med november.

Fiskeområdet har sedan december 2015 arbetar för att ge fiskebestånden i Borgå å och Svartsån ett bättre skydd.

Området upplever att Finlands fritidsfiskares centralorganisation och Södra Finlands fritidsfiskedistrikt motarbetar skyddet. Organisationerna har överklagat fiskeområdets fredningsbestämmelser till Helsingfors förvaltningsdomstol. Domstolen har behandlat ärendet och återvisat det till fiskeområdet för ny behandling.

Borgå-Sibbo fiskeområdes stämma behandlade den 20 april fredningsbestämmelserna för tredje gången och beslöt att allt fiske är förbjudet från första augusti till och med den sista november under åren 2017-2020. Det här gäller Svartsån, från åmynningen eller fiskledens norra gräns till fiskvägen i Brasas. För Borgå ån gäller gränserna från åmynningen eller fiskledens norra gräns till och med broarna över motorvägen. Redan tidigare gäller att fiske i de här åar och i Illby å och Sibbo å under den här tiden är förbjudet, undantaget mete, pilkfiske och fiske med katsa.

Lagen om fiske är förnyad och numera är det Närings-, trafik- och miljöcentralen som skall fastställa fiskeområdenas beslut om fredningsområden. Fiskeområdets styrelse hoppas att beslutet hinner fastställas före augusti.