Fint pris till Milla Stenström

MILLA STENSTRÖM. Bild: Åbo kademi

Åbo Akademis Ralf Törngren-pris tillfaller i år Milla Stenström från Borgå.

För att hedra Ralf Törngrens insatser för Stiftelsen för Åbo Akademi, Åbo Akademi och dess studentkår instiftade Stiftelsen för Åbo Akademi år 2001 ett Ralf Törngren-pris.

Prissumman uppgår till 6 000 euro och delas ut till en studerande eller anställd vid Åbo Akademi som vid sidan av sina studier och arbetsuppgifter gjort en väsentlig insats för utvecklandet av Åbo Akademi eller Åbo Akademis Studentkår.

I år går priset till studerande i naturvetenskaper Milla Stenström från Borgå.

Milla Stenström tilldelas priset för sitt omfattande engagemang för Åbo Akademis studentkår och för Åbo Akademi. Hon nominerades av fakulteten för naturvetenskaper och teknik (FNT), samt av Åbo Akademis studentkår.

Stenström var år 2015 medlem i Åbo Akademis studentkårs styrelse med ansvar för internationella ärenden och högskolepolitik. Året därpå var hon ordförande för Åbo Akademis studentkårs fullmäktige. Stenström var medlem i fakultetsrådet för FNT 2015–16 och medlem i arbetsgruppen för uppdaterandet av FNT:s strategi år 2016. Sedan 2016 är hon ordinarie studentrepresentant i Åbo Akademis universitetskollegium.

Fakultetens dekanus Tapio Salmi uppger Stenströms positiva attityd, engagemang och mod att föra fram utvecklingsförslag, som de viktigaste orsakerna till att fakulteten nominerat henne för priset. Studentkåren å sin sida beskriver Stenströms engagemang i förtroendeuppdrag som resultatinriktat och uppger henne vara en bärande kraft bland studentrepresentanter. ÖN

Mer läsning