Finskt trä brinner inte bättre än svenskt

Kravet på dubbelt brandskydd ökar inte på brandsäkerheten.

Enligt europeiska kommissionens nya mål ska EU som världens första stora ekonomi bli klimatneutralt före 2050. I dag orsakas en stor del av våra koldioxidutsläpp av våra byggnader.Trähöghus har ett ci...