Finska unga på andra plats i Pisatestet i ekonomi – pojkarna en del av förklaringen

Finska elever lär sig mest om ekonomi i skolan jämfört med de andra länderna i Pisaundersökningen. Bild: Pixabay

Finland placerade sig på andra plats i Pisatestet i ekonomi. Resultatet överraskade forskare. Elevernas socioekonomiska bakgrund hade stor betydelse för kunskaperna i ekonomi.

Efter sjunkande resultat i den huvudsakliga Pisaundersökningen i läsförståelse, matematik och naturvetenskap presterade Finland väldigt bra i ekonomitestet. Finland deltog för första gången i Pisaunde...