Finska skolcentret kan bli storgräl

TOMT. Hela finska skolcentret ska nu tömmas. Samtidigt blir det sannolikt en juridisk tvist om vem som betalar. Bild: Arkiv/Max Nyberg

Problemen med Harjurinteen koulu hopar sig. Dels måste nu också gamla delen tömmas, dels har Skanska en motsatt tolkning av problemen i nya delen.

Följetongen kring finska skolcentret i Lovisa tog en ny vändning på tisdagen när staden bjöd in till informationsmöte.

Den första överraskningen var att också den gamla delen av skolan måste tömmas. Tidigare har man utgått ifrån att inomhusluftproblemen gäller bara elevvårdsutrymmena, men undersökningarna visar att skadliga ämnen tar sig till de andra våningarna.

Den andra överraskningen var att Skanska, som byggt den nya delen, har kommit till motsatta slutsatser om problemen i byggnaden som staden redan tömt inför kommande renoveringar.

Stora kostnader

Stadens undersökningar i den nya delen visar att mellanbjälklager och golvytor kräver omfattande torkning och reparationer. Man har hittat fukt i golvkonstruktionerna och kemisk nedbrytning av golvmaterialet.

Reparationernas omfattning är oklar, men enligt lokalchef Antti Kinnunen ska man byta ut omkring hälften av golven. Samtidigt fortsätter utredningarna kring vad som orsakar kloaklukten som skolan tidvis drabbas av.

– Det är svårt att bedöma kostnaderna utan tilläggsutredningar, men vi talar om flera hundra tusen euro. Dessutom uppkommer kostnader i evakueringen av elever och personal, säger Kinnunen i ett pressmeddelande.

Kinnunen tog semester dagen efter mötet, och är därför inte tillgänglig för följdfrågor. Utbildningschef Timo Tenhunen säger att resultaten från undersökningen i nya delen inte är helt entydiga. Man vet att det finns fukt, men halterna av skadliga ämnen är inte tillräckligt stora för att förklara symtomen.

– Det överskrider normerna delvis, men de är inte så höga att det skulle vara entydigt och klart.

Någon betalar

Tenhunen säger att totalkostnaderna sannolikt landar på klart över en miljon euro eftersom också den gamla delen visat sig vara så dålig att den måste tömmas.

– Man hittade fukt och gifter i isoleringen i gamla delen, som alltså inte är kopplad till Skanska. Undersökningen, som offentliggjordes på informationsmötet, visade att ämnena sprider sig till de andra våningarna via väggstrukturerna. Resultaten tog alla på säng.

Helheten påverkar totalt nästan 700 personer, inklusive lärare, personal och elever. För tillfället konkurrensutsätter man barackerna som ska placeras någonstans på och kring gården. Exakt var är ännu oklart.

Staden anlitade tidigare en utomstående advokatbyrå för att reda ut ansvarsfrågorna kring renoveringen. Nu verkar det som att de får en del att göra eftersom Skanska har låtit göra sina egna undersökningar. Företaget hävdar att fukt är helt normalt i en ny byggnad och att stora åtgärder inte är nödvändiga.

– Det blev lite otrevlig känsla på tisdagens möte, nästan som en rättegång. Skanskas utredare hade sina resultat, vår hade sina. Skanskas resultat visar det motsatta från våra. Det blev lite duell, säger Tenhunen.

I praktiken innebär det att staden och Skanska har olika tolkningar kring vem som ska stå för kostnaderna, och för vilka kostnader.

Kommande rättegång?

På frågan om helheten får juridiska konsekvenser svarar stadsdirektör Jan D. Oker-Blom att man redan har juridiska konsekvenser eftersom staden anlitat jurister.

– Sedan är det tyvärr lite så att det beror på vem som beställer och hur man definierar uppdraget som bestämmer resultatet av en utredning.

I en tidigare intervju med ÖN trodde Oker-Blom inte att det skulle bli konflikt mellan de två utredningarna. Han konstaterade då att han inte kan tro att två oberoende utredningar kan komma till så olika slutsatser, eller att ett stort byggföretag skulle vara så korrupt att de skulle beställa ett visst resultat.

– Det hoppas jag fortfarande! Sedan är det dock så att alla utredningar inte måste visa på problem för att konstatera problem, och att Skanska har ansvar.

Fullmäktigeordförande Otto Andersson vill för sin del inte kommentera saken eftersom staden förhandlar med bolaget. Däremot tar han det som självklart att saken åtgärdas.

– Vi måste prioritera hälsan. Det är helt centralt att eleverna och personalen vistas i lokaler som är 100 procent trygga. Skolcentret kommer upp på styrelsemötet på måndag, säger Andersson som också deltar i mötet.

Oker-Blom ska nu gå igenom utredningarna för att se huruvida man ens tittat på samma saker. En inte helt osannolik händelsekedja är att ingendera parten ger sig, och att det till sist är upp till en domstol att avgöra vem som har rätt.

– De flesta bolag, skulle jag hävda, och speciellt byggbolag, erkänner inte sina misstag. Åtminstone inte hemskt tidigt och inte frivilligt. Det är sannolikt så att de avväger riskerna och kostnaderna med en rättegång. Och nog finns här en stor risk att det blir rättegång, som i den här typens frågor överlag. Och nej, staden ger inte efter, säger Oker-Blom.