Finska skolcentret blir barackskola

BARACKER. Nya delens elever får husera i baracker medan man löser problemen med inomhusluften. Bild: Max Nyberg

Det blir baracker i två våningar för Harjurinteen koulus nya del. Stadsstyrelsen tog sig an frågan på måndagskvällen.

Beslutet blev annorlunda än det ursprungliga förslaget när stadsstyrelsen i Lovisa tog sig an problemet med Harjurinteen koulu. Förslaget var ursprungligen att hyra Eltetes lokaler på Lagergränd, men under mötet ändrade stadsdirektör Jan D. Oker-Blom ändå förslaget till att man skaffar baracker.

Barackerna, som placeras på gården och i närheten av gården, ska fungera som ersättande lokaler för samtliga elever i den nya delen av Harjurinteen koulu.

– Främst beror det på att vi vill ha eleverna på samma ställe. Vi tror att vi har lyckats med det, även om det blir ganska trångt. Vi försöker undvika extra kostnader genom att ha barackerna i två våningar, säger Oker-Blom.

Han påpekar att man granskat utbudet och beställningstider, och att det ska vara möjligt att få barackerna i tid innan läsåret börjar.

Den nybyggda skolan har dragits med problem med inomhusluften, och nyligen fattade man beslutet att tömma skolan tills man åtgärdat problemen. Den gamla delen har också haft problem, men i mindre omfattning. Där fortsätter eleverna gå i skola som normalt.

Frågan om vem som betalar för att åtgärda problemen är sedan en juridisk fråga som ska benas ut, där staden anlitat en utomstående jurist.

– Det är sannolikt att problemen uppstått när man slarvat och gjort fel på grund av brådska, säger Oker-Blom.

Han säger att man ännu inte kommit vidare i diskussionerna om ansvaret med byggföretaget Skanska, främst eftersom man ännu väntar på undersökningsresultaten.

– Det kan hända att bägge parter läser lite samma saker ur dem och drar vissa slutsatser. Jag hoppas att de slutsatserna är lite närmare varandra.

Skanska har samtidigt gjort sina egna undersökningar. På en direkt fråga om det kan leda till olika tolkningar om orsakerna säger Oker-Blom att han inte tror att det ska bli ett problem.

– Man måste lita på att de anlitar proffs, och att byggföretaget inte på förhand berättar vilket resultat de vill ha. Att det är fördomsfria neutrala undersökningar. Man kan väl inte tänka sig att byggbranschen skulle vara så korrupt att de skulle hitta på sina egna resultat.