Finska gymnasiet in i baracker

GAMMALT PROBLEM. Problem med inomhusluften fanns redan för flera år sedan, då detta golv revs upp. Bild: Kristoffer Åberg

I februari nästa år flyttar Linnankosken lukio i baracker i Rosenparken. Skolan måste saneras på grund av fuktskador.

Den byggtekniska undersökningen visar att det finns mikrobiella skador i ett mellanbjälklag. För att skadorna ska kunna repareras, måste golvet i hela huset rivas.

Cirka 30 luftrenare har redan beställts och de tas i bruk nästa vecka. Mikrobhalten i inomhusluften kommer att utredas ytterligare under de närmaste veckorna.

Mellanbjälklagets konstruktioner repareras så att golvet öppnas uppifrån och en sugapparat används för att noggrant ta bort den organiska fyllningen mellan betongbalkarna. Efter det byggs en ny golvkonstruktion.

– Det är ändå nödvändigt att fortsätta de byggtekniska undersökningarna och att bryta upp konstruktioner, så att vi får en noggrannare bild av problemen lokalitetsdirektör Börje Boström.

Han förklarar at också mellanväggar måste rivas i samband med reparationsarbetena. Samtidigt lönar det sig att kartlägga om skolans nuvarande rumsindelning är ändamålsenlig ur pedagogisk synpunkt eller om rumsindelningen i viss mån behöver förnyas.

Den bästa tiden för reparationer är enligt Boström efter sportlovet 2017, då skolans elevantal minskar med ungefär en tredjedel eftersom de nya abiturienterna inte längre har lektioner i skolan. Då flyttar skolan till baracker i Rosenparken och till andra tillfälliga rum i närheten.

– Barackerna i Rosenparken används nu av Lyceiparkens skola, men de blir lediga i höst. Vid behov är det alltså möjligt att flytta till barackerna redan efter höstlovet, om situationen så kräver.

Den noggranna tidsplanen för reparationen är fortfarande oklar men arbetena görs så snabbt som möjligt. Kostnaderna uppgår till några miljoner euro. ÖN

Mer läsning