Finska från ettan i höst

Alla förstaklassare i de svenska skolorna i Borgå börjar läsa finska redan på hösten 2019.

Egentligen måste undervisningen i A1-språket inledas först på vårterminen 2020, men i Borgå tar man med finskan redan från höstterminen. Enligt förordningen måste årskurs två börja läsa finska först l...