Finska experter om vaccin mot covid-19: Vi kan inte kompromissa med säkerheten

– Fast ett vaccin måste utvecklas snabbt kan man inte kompromissa med säkerheten, säger Hanna Nohynek, överläkare och vaccinexpert på Institutet för hälsa och välfärd Foto: Sofia Westerholm/SPT Bild: Linnea de la Chapelle

Nästan trettio coronavaccinprojekt runtom i världen har kommit så långt att de börjat testas på människor. De finska vaccinprojekten väntar på att få inleda djurtestning.

Hanna Nohynek, överläkare och vaccinexpert på Institutet för hälsa och välfärd, berättar att det finns över 200 olika coronavaccinprojekt som är i olika skeden runtom i världen. De flesta möjliga vaccinerna är ännu i så tidiga stadier att de inte testas på människor, men nästan trettio har börjat testas i kliniska prövningar. De kliniska prövningarna består av olika faser där vaccinet testas på allt större grupper av människor.

Åtminstone två vaccinprojekt pågår i Finland. Det ena koordineras av Tammerfors universitet och det andra av Helsingfors universitet och Östra Finlands universitet. De har inte inlett sina kliniska prövningar ännu utan väntar på att få testa på djur.

Enligt Nohynek är det svårt att i det här skedet säga om de finska vaccinprojekten kommer att stå sig i konkurrensen.

– Det beror på hur de andra vaccinprojekten klarar sig. Det kan till exempel hända att de möjliga vaccin som nu genomgår kliniska prövningar inte visar sig vara tillräckligt säkra.

Nohynek säger att det görs mycket samarbete forskargrupperna emellan, men att det också är en bra sak att det finns många olika grupper.

– Det finns nästan 8 miljarder människor och om alla vill ha vaccin är det självklart att vi behöver flera olika sådana.

Tidigare har det tagit upp till tolv år att utveckla ett vaccin, men nu för tiden räcker det ungefär ett till ett och ett halvt år.

– Även om ett om vaccin måste utvecklas snabbt kan man inte kompromissa med säkerheten, säger Nohynek.

Oförutsedda bieffekter

Helsingin Sanomat rapporterade tidigare i juli om att samma hjälpämne som användes i svininfluensavaccinet Pandemrix nu ingår i många coronavaccinprojekt. Pandemrix kopplades ihop med ökade fall av narkolepsi bland unga.

Nohynek säger att genetiska faktorer spelade in i de fall där narkolepsi var en av biverkningarna av vaccinet.

– Det kan uppstå oförutsedda eller sällsynta bieffekter oberoende av hur noggranna tester man gör. Narkolepsin var alldeles oväntad och gick inte att förutspå, säger Nohynek.

– Innan läkemedelsmyndigheterna ger lov till försäljning av vaccinerna krävs det att de är tillräckligt trygga.

En annan risk med att ta fram ett vaccin snabbt är enligt Nohynek att vaccinet inte blir tillräckligt effektivt i alla de grupper där man vill använda vaccinet.

"Vi är inte snabbast"

I vaccinprojektet vid Tammerfors universitet deltar forskare från universitetets vaccinforskningscenter samt medicinska och livsvetenskapliga fakulteten. Man hoppas kunna övergå till djurtester under hösten.

– Det finns flera olika sätt att utveckla vaccin på, och den metod vi använder oss av är den långsammaste. Vi vill göra ett så bra vaccin som möjligt men vi förstår att vi inte kommer att vara snabbast, säger Mika Rämet, chef för vaccinforskningscentret.

– Det kommer att dröja länge innan vi är redo för kliniska studier.

Idealsituationen skulle enligt Rämet vara att de första vaccinerna som blir klara är så pass bra att de andra projekten inte behöver fortsätta. Men det första tillgängliga vaccinet kanske inte är det bästa i det långa loppet.

Han betonar att säkerheten hos vaccinerna behöver undersökas med omfattande kliniska studier.

– Det kan uppstå oväntade bieffekter och därför är det också viktigt att säkerhetsbedömningen av vaccinet fortsätter efter att det börjar användas. Fall som till exempel svininfluensavaccinet är extremt olyckliga, men sällsynta.

Rämet säger att det främst var andra faktorer än just hjälpämnet som påverkade förekomsten av narkolepsi i samband med svininfluensavaccinet.

Tidtabellen svår att förutspå

Rämet lyfter liksom Nohynek upp risken för att vaccinet inte blir tillräckligt effektivt. Han berättar om ett vaccinprojekt som pågår i Oxford där vaccinet testades på apor. De apor som fick vaccin uppvisade lindrigare symtom av sjukdomen än de apor som inte fick vaccin. Men de vaccinerade kunde fortfarande smitta andra.

– Det här går inte direkt att överföra på människor, men om ett vaccin inte förhindrar smittorisken så är det inte en ideal lösning.

Det är fortfarande svårt att förutspå när ett coronavaccin blir färdigt. Vissa producenter hävdar att det kommer ett vaccin redan i år, men det beror enligt Hanna Nohynek på hur arbetet fortskrider.

– Vi hoppas att de vaccinprojekt som är längst hunna är effektiva mot covid-19, säger Nohynek.

Mer läsning