Finnby daghem får vänta på sanering

REPRIS. Så här såg det ut för bara något år sedan då Suomenkylän koulu sanerades för daghemsbehov. Nu står huset tomt. Bild:

Det var ursprungligen meningen att daghemmet i Finnby skulle saneras redan förra sommaren, men nu finns inga beslut om när arbetet kan börja. Enligt lokalitetsdirektör Börje Boström får projektet vänta eftersom många andra kör förbi.

– Saken har blivit och stå för att vi inte hunnit ta oss an den, förklarar Boström och tillägger att det just nu inte finns behov för snabba åtgärder.

Redan tidigare blev det klart att daghemmet inte åtgärdas med lätta metoder, så omfattande problem handlar det om. Undersökningar visar att det finns mikrober även på oväntade platser och det ganska nyrenoverade och ombyggda huset måste genomgå en ganska omfattande operation.

Oklar framtid

Barnen har flyttats till andra daghem och det är inte alls sagt att Finnby öppnar på nytt som stadens daghem.

– Det här kan jag ändå inte ta ställning till nu eftersom frågan ligger på bordet, konstaterar lokalitetsdirektören.

Tidigare Suomenkylän koulu byggdes till och byggdes om till daghem 2014. Hösten 2015 kom de första rapporterna om problem med inomhusluften och under jullovet gjordes en del reparationer. Det var meningen att resten skulle åtgärdas följande sommar, men så blev det alltså inte.

I ett skede ryktades det om att Steinerskolan kunde ha intresse av att flytta till Finnby eftersom tiden i Sannäs snart går ut.

Steinerskolan till Saxby

Så blir det ändå inte. Börje Boström berättar att staden underhandlat om att Steinerskolan permanent kunde få rum i Saxby skolas lokaler då de töms sommaren 2019 efter att nya enhetsskolan byggts färdig.

– Ska Steinerskolan ut från Sannäs i ett tidigare skede kan den tillfälligt flytta in i baracker i Vårberga.