Finländsk och nordisk djurvälfärd är föregångare

Finländsk husdjursproduktion har ingenting att dölja.

Den finländska husdjursproduktionen har strävan efter friska och välmående djur som grund för hela sin verksamhet. Det handlar inte om ett "önsketänkande" som Johanna Wasström skriver (ÖN 9.5) – det är djurbondens verklighet. Jag upprepar inte de lagstadgade och frivilliga garantisystemen för att främja djurhälsa och välmående, som vi beskrev i ÖN (28.4). Djurskyddslagen genomgår för tillfället en helhetsrevidering och det är en positiv sak också ur producentsynvinkel.

När det gäller klimat- och miljöpåverkan är det helt grundläggande att vi tar hand om miljön för kommande generationer – vi behöver alla dra vårt strå till stacken. Det gör Finlands bönder bland annat genom en omsorgsfull och effektiv användning av gödsel, energieffektivitet och användning av förnyelsebara bränslen, markbearbetning för bättre markstruktur, mångsidig odling och genom att utveckla nya odlingsmetoder.

I Finland bygger nötkötts- och mjölkproduktionen på gräs- och vallodling. Här finns naturligt goda förutsättningar för en hållbar köttproduktion eftersom vallodling, som binder kol till marken, passar utmärkt i vår karga natur och vi har rikliga vattentillgångar. Korna, som är en del av ett naturligt kretslopp, förvandlar detta för människan oätliga gräs till kött och mjölk. På så sätt kan vi hållbart nyttja våra naturresurser och marker.

Eftersom det bland de finländska konsumenterna finns efterfrågan på kött och köttprodukter är det våra finländska husdjursproducenters uppgift att utnyttja vår gedigna kunskap och förse finländarna med de mest hållbara och ansvarsfulla produkterna som finns. Varför importkött inte är ett motiverat alternativ behöver vi knappast mera förklara i detta skede.

Men för att återgå till djurhållningen på gårdsnivå. Wasström, i likhet med andra intresserade, är varmt välkommen att kontakta producentorganisationerna. Vi diskuterar gärna och har möjlighet att ordna gårdsbesök inom olika produktionsinriktningar. Ett beprövat sätt att checka fakta är att se saker med egna ögon. Finländsk husdjursproduktion har ingenting att dölja – att djuren skall må bra är basen i verksamheten.

Mikaela Strömberg-Schalin jurist och husdjursansvarig, Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC