Finländsk mässa i Borgå domkyrka

MÄSSA. Lasse Heikkiläs Suomalainen mässa uppförs i Borgå domkyrka söndagen den 19 mars. Bild: Arkivbild

På söndag firar man mässa i Borgå domkyrka med Lasse Heikkiläs komposition Suomalainen messu.

Suomalaisen messu, den finska mässan, har drag av finsk folkmusik men alla musik är skriven i original av Lasse Heikkilä. Texterna berättar om det finns folkets känslor, om hur såren efter krigen sakta hela, om livet under årstidernas tvära kast, om den orörda naturen och om människornas relation till Gud.

I Heikkiläs komposition förklarar musiken texterna och vice versa, och innehållsmässigt är mässan en form av tidsresa genom det senaste århundradet. De finska stammarnas olika drag och attityder kommer fram i verket.

För musiken står körerna Varia Voce, Kamppulakuro, Nakoma och Tuomaskuoro samt en orkester. Solist är Ilmo Riihimäki och i orkestern spelar Anna och Sauli Talvitie, Jari Komulainen, Sampo Sarsila och Dick Gustafsson. Musikerna leds av kantor Jarkko Yli-Annala med mässan förrättas av Timo Ågren, Laura Mäkelä och Helena Halvari.

Framförandet av Suomalainen messu är ett led i firandet av Finland 100 år. ÖN

Suomalainen messu i Borgå domkyrka söndag 19 mars kl. 18.