Finland stänger ner för tre veckor – restauranger stängs, hobbyverksamhet avbryts och högre klasser går på distans

Marko Kindstedt, köpman på Citymarket i Borgå, har precis fått färska instruktioner från handelskedjan Kesko och är vid gott mod. – Vi fortsätter med att göra vardagen så säker som möjligt både för kunder och för personal. Bild: Jon Nyqvist

Undantagsförhållanden gäller i Finland från och med den 8 mars och tre veckor framåt. Det meddelade regeringen i går och på lokal nivå gör man vad man kan för att följa de åtstramade direktiven.´

Regeringen tar till striktare åtgärder för att stävja den eskalerande coronapandemin. Undantagstillstånd utlyses i tre veckor, den 8–23 mars, och de hårdaste restriktionerna sätts in i de sjukvårdsdistrikt där viruset sprids epidemiartat i samhället.

Hit hör Helsingfors- och Nylands sjukvårdsdistrikt HUS och undantagstillståndet kommer synligt att påverka vardagen i de östnyländska kommunerna.

Redan i dag gäller skärpta direktiv i huvudstadsregionen och i Nyland. Rekommendationen är att hålla minst två meters avstånd i allmänna lokaler inomhus där fler än tio personer befinner sig. Beslutet gäller till exempel mataffärer och köpmännen är skyldiga att förhindra trängsel.

Marko Kindstedt, köpman på Citymarket i Borgå, har precis fått färska instruktioner från handelskedjan Kesko och är vid gott mod.

– Det gör vardagen säker både för kunder och för oss i personalen, säger han.

Rekommendationen är att hålla minst två meters avstånd i allmänna lokaler inomhus där fler än tio personer befinner sig. Beslutet gäller till exempel mataffärer och köpmännen är skyldiga att förhindra trängsel. Bild: Jon Nyqvist

Coronavirusåtgärderna i affären är redan nu genomtänka och precist utförda, och regeringens nya direktiv medför inga större ändringar. Munskydd, handsprit och avstånd har man kört med redan nu, och bland annat med skyltar och dekaler på butiksgolvet har kunderna påmints om hur de kan bidra till att hindra smittspridning.

Handla – med avstånd

– Den största skillnaden är rekommendationen om att hålla mer än två meters avstånd från varandra. Samtidigt uppstår sällan närkontakt i mer än 15 minuter i butiken. Kassakörerna är inte så långa, och bildas det klungor bland hyllorna så har personalen instruerats att vänligt påminna om vikten av säkerhetsavstånd, säger Marko Kindstedt och tillägger:

– Vi hjälper folk att agera rätt.

Det uppstår sällan närkontakt i mer än 15 minuter i butiken.

Efter vårens plötsliga uppsving på näthandelssidan har antalet kunder, som shoppar via webben och avhämtar sina varor i parkeringsgaraget under affären, planat ut. Å andra sidan har Kindstedt lagt märke till en liten men konstant ökning av kunder som väljer näthandeln.

– Nu för tiden har vi flera plockare i personalen som sammanställer nätbeställningarna. I och med undantagstillståndet tror jag att näthandeln kommer att öka femfaldigt, kanske till och med tiofaldigt.

Det kanske främsta skälet till regeringens stramare linje hittas på kroggolvet där coronavirusutbrott har förekommit med jämna mellanrum. Undantagstillståndet är det enda som gör det juridiskt möjligt att stänga pubarna och restaurangerna; det görs med stöd av grundlagens paragraf 23.

– I och med undantagstillståndet tror jag att näthandeln kommer att öka femfaldigt, kanske till och med tiofaldigt, säger köpman Marko Kindstedt på Citymarket i Borgå. Bild: Jon Nyqvist

Portad från lunchkrogen

– Problemet är inte lunchrestaurangerna utan pubarna, men det går inte att särskilja dem så nu drabbas alla, säger Patrik Björkman, ordförande för Borgå företagare.

Restaurangbranschen hör till dem som också tidigare drabbats hårt av coronapandemin, men enligt Björkman upplever många restaurangföretagare att tydliga budskap är bättre än halvmesyrer.

När ÖN ringer upp har Björkman precis hunnit ögna igenom regeringens nya direktiv – och han har hunnit få ett samtal av en lokal företagare som driver restaurang. Kontentan var ungefär densamma som han uppfattat i en nationell diskussionsgrupp för företagare.

– Många tycker det är bättre att stänga sin restaurang i tre veckor för att sedan kunna återgå till någorlunda normal verksamhet. Situationen påminner om den i våras, men nu är folk redan vana vid att utnyttja möjligheten att köpa hämtmat från restaurangerna.

– Den lokala restaurangföretagaren jag talade med nämnde också att mängden hemleveranser ökat under det senaste året.

Problemet är inte lunchrestaurangerna utan pubarna, men det går inte att särskilja dem så nu drabbas alla.

Enligt Björkman gäller det också för företagarna att fundera på vad som lönar sig: stänga eller hanka sig fram. Det senare alternativet kan i värsta fall resultera i att man inte kommer i fråga för statligt kostnadsstöd på grund av coronan.

Distansundervisning

En annan grupp som hamnar i kläm är högstadie- och gymnasieeleverna. Regeringens linje är att grundskolans högre klasser och andra stadiet övergår till distansundervisning från och med den 8 mars.

Det ger skolorna en vecka tid efter sportlovet att organisera om undervisningen för treveckorsperioden som undantagstillståndet gäller.

– Jag hoppas att föräldrarna håller koll på Wilma nästa vecka, säger utbildningschef Hannu Ollikainen i Sibbo.

Också i Borgå förebereder man den tillfälliga övergången till distansundervisning i högstadier och gymnasier, medan Lovisa avvaktar.

Kirsi Kinnunen, direktör för centralen för bildning, konstaterar att coronaläget i Lovisa är lugnt och att det ännu inte fattats några beslut om att lämna vecka-vecka-modellen och övergå till distansstudier.

Jag hoppas att föräldrarna håller koll på Wilma nästa vecka.

Nämnas kan att grannen, Kymmenedalens sjukvårdsdistrikt, inte omfattas av undantagstillståndet. Regeringen rekommenderar visserligen att också Kotkaområdet redan nu börjar använda samma stränga restriktioner som kommunerna närmare huvudstaden – innan accelerationsfasen övergår i spridningsfasen.

Grupphobbyverksamhet för över 12-åringar avbryts också, medan småbarnspedagogiken fortsättningsvis hålls öppen och grundskolans lägre klasser fortsätter med närundervisning.

"Samlas inte"

– Coronaläget i Borgå är i dagsläget lugnare än i huvudstadsregionen. Hittills har man upptäckt 53 smittor i februari. Under de två senaste veckorna är det ändå över 100 Borgåbor som exponerats och virusvarianten som sprider sig snabbare har hittats också i Borgå, säger social- och hälsovårdsdirektör Ann-Sofie Silvennoinen i ett pressmeddelande från Borgå stad.

Regeringen tar till striktare åtgärder för att stävja den eskalerande coronapandemin och utlyser undantagstillstånd i tre veckor, den 8–23 mars. Bild: Statsrådets kansli/SPT

Statsrådet har bestämt att max sex personer får samlas under offentliga tillställningar, och rekommendationen gäller även för privata evenemang. Det kan även bli aktuellt att stänga eller begränsa användningen av offentliga lokaler.

Enligt statsminister Sanna Marin är det viktigaste nu att hindra alla nära kontakter mellan människor, allt för att stävja coronavirusets framfart. Undantagstillstånd i tre veckor är att föredra framför att regeringen tvingas gå in för nivå 3 ii coronabekämpningen: Det innebär omfattande begränsningar av individens grundläggande rättigheter, till exempel rätten till fri rörlighet.

– Vi gör nu vårt bästa för att sommaren skulle vara bättre, sade Marin i samband med torsdagsmorgonens direktsända presskonferens.