Finland lyckligaste landet i världen – tredje året i följd

Livet är bra i Finland, enligt en internationell jämförelse. Bild: Anna Back/SPT

De nordiska länderna klarar sig som vanligt väldigt bra i lycklighetsrapporten World Happiness Report.

Finland klarar sig bäst i lycklighetsrapporten World Happiness Report. Finland toppar nu jämförelsen för tredje året i rad, med ett resultat som enligt rapporten ligger klart före de andra toppländerna.

Lycklighetssiffran beaktar en rad mätare, bland annat subjektivt välbefinnande och sociala strukturer som påverkar livet i länderna. De nordiska länderna klarar överlag bra i rapporten, bland annat tack vare utmärkta resultat då det gäller ekonomi, socialskydd, hälsa, frihet och korruption.

FN-organet Sustainable Development Solutions Network har publicerat rapporten i samarbete med en rad organisationer och experter.

1. Finland (jämförelsetal: 7,809)

2. Danmark (7,646)

3. Schweiz (7,560)

4. Island (7,504)

5. Norge (7,488)

6. Nederländerna (7,449)

7. Sverige (7,353)

8. Nya Zeeland (7,300)

9. Österrike (7,294)

10. Luxemburg (7,238)

Mer läsning