Finland blir allt mer flerspråkigt

MÅNGSPRÅKIGT. Floran av utländska språk växer utöver de som man redan länge hört talas i Finland. Bild: Mostphotos

I Dialogcaféet diskuterar man hur språken kan uppnå en jämlikare status.

I Dialogcaféet den 3 maj på Borgå medborgarinstitut diskuteras vad flerspråkighet är i framtidens Finland. Kaféet är öppet för alla intresserade över 18 år.

Kaféet arrangeras med målsättningen att påverka de politiska besluten. Utifrån diskussionen sammanställs deltagarnas gemensamma ståndpunkt, som beslutsfattarna förväntas ge ett svar på. Riksdagsledamot Mikaela Nylander deltar i diskussionen.

Bakgrunden till diskussionen är att Finlands språklandskap håller på att förändras. Förutom de traditionella språken finska och svenska talas det i dag allt mer bland annat ryska, estniska, arabiska, kurdiska och somaliska. Ändå har språken en ojämlik ställning inom utbildningen och i samhället överlag. Det förekommer konflikter och negativa attityder till flerspråkighet. Språkminoriteter utsätts för hattal och fördomar.

Professor Jyrki Kalliokoski från Helsingfors universitet och generalsekreterare Reetta Kettunen från Delegationen för informationsspridning inleder diskussionen.

Dialogcaféet arrangeras den 3 maj klockan 16.30–20.30 på Borgå medborgarinstitut, Mannerheimvägen 15. Man ska anmäla sig på adressen www.deliberaatio.org senast den 25 april.

Kafédiskussionen arrangeras som ett samarbete mellan Deliberatiivisen demokratian instituutti, Konestiftelsen, Svenska kulturfonden och Borgå medborgarinstitut.