Finansiering ska stödja närståendevårdare

HJÄLP. Med finansiering ska närståendevården i regionen få ett lyft. Bild: Arkiv/Kristoffer Åberg

Omaisoiva är det riksomfattande projektet som ska stödja närståendevårdare. Regionens förening fick nyligen finansiering.

På tisdagen träffades beslutsfattare och föreningen Östra Nylands närståendevårdare och vänner för att diskutera vård, beslutsfattande och diverse frågor däromkring – bland annat för att undvika dubbeljobb.

Mötet kom sig av det faktum att föreningen nyligen beviljades Omaisoiva-finansiering som ska utveckla verksamheten.

Ger stöd

Finansieringen innebär en rad olika möjligheter för en grupp som ofta glöms bort. Föreningens ordförande Päivi Aaltonen säger att man nu planerar allt från kafétillställningar till kiosker, gruppdiskussioner och utbildningsmöjligheter. Hon blir själv tjänstledigt för att inleda processen innan man anställer två personer.

– Jag startar, sedan kommer den andra personen sannolikt i maj. Meningen är bland annat att kartlägga nätverket.

Föreningen har redan tidigare gjort preliminära samarbetsavtal med församlingarna, och meningen är att också kontakta skolor i regionen, bland annat för att se hur till exempel närvårdarstuderande kunde plockas in i verksamheten.

– Kafétillställningarna är inte så att vi skulle starta ett kafé. Meningen är att har regelbundna evenemang på alla orter. Tanken är att prata och diskutera aktuella frågor. Vi tittar nu närmare på vilka lokaler som lämpar sig i de olika kommunerna.

Det första kaféet är tänkt att äga rum under våren, men något exakt datum har man ännu inte.

Kompisstöd och ledigt

Aaltonen poängterar att man kommer att fråga närståendevårdare vilken verksamhet de själva vill ha, i motsatts till att föreningen själv bestämmer vad som ska erbjudas. Redan nu vet man till exempel att många önskar sig grupper för manliga närståendevårdare.

– Vi tittar också på hur behovet ser ut just för män i de olika kommunerna. Vi vet också att det önskats en kompisstödgrupp på svenska i Borgå.

Ur ett bredare perspektiv menar Aaltonen att finansieringen ska förbättra läget för närståendevårdarna i regionen. Dels är meningen att göra dem och deras arbete synligare, dels att man erbjuder olika former av stödfunktioner. Ett dilemma som man tittar närmare på är lediga dagar och hjälp i arbetet.

Närståendevårdare erbjuds redan nu olika lösningar, bland annat att en vårdare besöker hemmet. Problemet är att de flesta i praktiken inte kan lämna den vårdade ensam.

– Man kommer inte bort. Och om man sedan får en vårdplats för tre dagar eller mindre så är vårdaren så trött att hen bara sover. Så vi ska se över systemet med ersättare. Det fungerar bra på vissa orter, men inte alla.

Omaisoiva

Är en stödfunktion för egenvårdare, stavas egentligen OmaisOiva.

Meningen är att förbättra välbefinnandet och orken.

Det finns 70 lokalföreningar för närståendevårdare i Finland.

Hälften av föreningarna har beviljats finansiering.

Regionens lokalförening heter Östra Nylands närståendevårdare och vänner.

Den grundades 2016 och är aktiv i hela östra Nyland.