Borgås stadsdirektör en av nio som söker tjänsten som kanslichef på Helsingfors stad

Jukka-Pekka Ujula söker tjänsten som kanslichef på Helsingfors stad.

Jukka-Pekka Ujula söker jobb i Helsingfors.
11.05.2023 14:22
Helsingfors stad söker en kanslichef för de kommande sju åren. Ansökningstiden gick ut onsdagen den 10 maj. Under ansökningstiden kom det in nio ansökningar.
Kanslichefen är Helsingfors stads högsta tjänsteinnehavare, som leder stadens centralförvaltning och är chef för stadskansliet, som lyder under stadsstyrelsen.
Kanslichefen är också föredragande för stadsstyrelsen, dess sektioner och borgmästaren och är chef för stadens fyra sektorchefer. Kanslichefen har en central roll i ledningen av hela staden tillsammans med den övriga ledningsgruppen.
Förutom Jukka-Pekka Ujula har åtta andra sökt tjänsten: Outi Asmi, Arto Lampinen, Stuba Nikula, Joonas Päivärinta, Katja Rantala, Sami Sarvilinna och Sven Saxén. En sökande ville inte att hans namn skulle offentliggöras.
Intervjuerna ordnas i maj och juni och valet av kanslichef behandlas i stadsstyrelsen och i stadsfullmäktige i augusti.

ANDRA LÄSER