Hela styrelsen för Lovisa Bostäder avgick

Företaget Lovisa Bostäder, som till hundra procent ägs av Lovisa stad, står utan styrelse. Hela styrelsen avgick den 15 november efter bara åtta månader. Styrelseordföranden talar om meningsskiljaktigheter med ägaren, stadsdirektören ser att styrelsen inte velat följa stadens strategi.

TILLSÄTTER. Stadsdirektör Jan D. Oker-Blom hoppas att en ny styrelse kan tillsättas ännu i december.

Styrelsen för Lovisa Bostäder Ab avgick 15 november. Det meddelades stadsstyrelsen i Lovisa till kännedom på mötet i måndags.

ANDRA LÄSER