Svårt att få tag på covidintyg åt minderåriga – långsamma kommuner får skulden

För tillfället har endast 10 procent av landets kommuner uppdaterat sitt patientdatasystem så att vårdnadshavare kan se sina barns hälsouppgifter i tjänsten Mina Kanta-sidor efter att barnet fyllt 10 år. Det skapar problem då unga behöver få tillgång till sitt covidintyg.

Covidintyget hittas via tjänsten Mina Kanta-sidor, men kan också fås via hälsovården.

Från och med lördag kan personer över 16 år vara tvungna att visa upp ett covidintyg för att komma in exempelvis på en restaurang.

För minderåriga som saknar nätbankskoder kan det vara skäl att se till att få tag på sitt covidintyg till pappers via hälsovården, eftersom endast en tiondel av kommunerna erbjuder vårdnadshavare möjligheten att se sitt barns uppgifter via Kantatjänsterna.

Riksdagen godkände sent i tisdags innehållet i det lagförslag som möjliggör att ett covidintyg börjar användas i Finland. Den slutliga omröstningen sker på fredag.

Riksdagsledamöterna var överens om vad social- och hälsovårdsutskottet tidigare under dagen föreslagit, alltså att åldersgränsen för intyget höjs till 16 år. Enligt regeringens förslag skulle intyg krävas av alla som fyllt 12 år.

Så här fungerar covidintyget

I praktiken ska det nationella covidintyget vara detsamma som EU:s gemensamma, alltså det som hittas vid Mina Kanta-sidorna.

Covidintyget kunde uppvisas i samband med exempelvis evenemang, tillställningar och restaurangbesök endast ifall coronarestriktioner för tillfället begränsade dessa.

Intyget avläses via en mobilapplikation som arrangörer gratis kan ladda ned via olika appbutiker.

Med hjälp av appen Coronaintygsavläsaren avläser arrangören den QR-kod som finns på covidintyget.

Om besökaren har ett giltig covidintyg dyker hens namn upp på skärmen samtidigt som appen lyser grönt. Vice versa innebär ett ogiltigt intyg att skärmen lyser rött samtidigt som personens namn saknas.

Appen varken samlar in eller sparar någon information om dess användare.

Institutet för hälsa och välfärd ansvarar för appen.

Appen lanseras på fredag.

En orsak till den höjning som social- och hälsovårdsutskottet föreslog var att man enligt utskottet inte kan förvänta sig att tonåringar enkelt får tillgång till sitt covidintyg.

I och med att åldersgränsen höjs försvinner problemet för yngre minderåriga som ska uppvisa intyget i Finland, men vid resor kan problem uppstå. Finlands åldersgräns är även 16 år vad gäller covidintyg och resor in och ut ur landet. Åldersgränsen varierar dock länder emellan. Exempelvis Sverige kräver covidintyg först från 18 års ålder, medan Tysklands gräns är 12 år.

Mia Mustonen, huvudproduktägare vid Folkpensionsanstalten, säger att man noterat problemen kring att få tag på minderårigas covidintyg.

Uppdatering möjlig i ett år

Covidintyget hittas via Kantatjänsterna på webbplatsen kanta.fi. Där kan intyget laddas ner och vid behov skrivas ut på papper. För den som inte har möjlighet till detta är det även möjligt att få tag på sitt intyg via hälsovården.

Vad gäller minderåriga uppstår problem i och med att vårdnadshavare i de flesta kommuner i Finland endast ser sina barns uppgifter i Kantatjänsterna tills barnen fyllt 10 år.

Endast omkring 10 procent av landets kommuner har enligt Folkpensionsanstaltens huvudproduktägare Mia Mustonen uppdaterat sina patientdatasystem så att vårdnadshavare har en möjlighet att se intyget även efter att barnet fyllt 10 år.

Uppdateringen av patientdatasystemet gör det möjligt att överföra uppgifter från hälsovården till Mina Kanta-sidor om vårdnadshavaren ska ha rätt att se den minderårigas hälsouppgifter.

– Det har varit möjligt för kommunerna att uppdatera systemet redan i omkring ett år, men faktum är att ungefär 9 av 10 kommuner fortfarande inte gjort uppdateringen, säger Mustonen.

Folkpensionsanstalten har noterat problemet som uppstått i samband med minderårigas covidintyg och därför publicerat ytterligare anvisningar på sin webbplats.

Mustonen tror också att problemet kan sätta fart på kommunerna.

– Sannolikt har man också i kommunerna noterat detta problem. Det uppstår extra jobb för kommunerna då vårdnadshavare inte enkelt kan klicka in sig på Kantatjänsterna för att få tag på den minderårigas intyg, utan i stället separat måste be hälsovården om att få tag på det.

Appen Coronaintygsavläsaren

Besökare som deltar i verksamhet där det krävs covidintyg behöver endast se till att intyget är giltigt och att man har det till hands då man anländer till platsen.

Ett giltigt intyg betyder att man ska ha fått två doser coronavaccin, att man insjuknat och tillfrisknat från covid-19 eller att man fått ett negativt testresultat under de senaste 72 timmarna.

Arrangörer bör däremot ladda ned den nya mobilapplikation som utvecklats inför att Finland nationellt börjar använda sig av covidintyget. Appen Coronaintygsavläsaren lanseras enligt nuvarande tidsplan på fredag.

Institutet för hälsa och välfärd ansvarar för appen.

Coronaintygsavläsaren läser av QR-koden på besökarens covidintyg. Om intyget är giltigt lyser den grönt och visar besökarens namn. Är intyget däremot inte giltigt lyser appen rött, namnet saknas och besökaren tvingas vända om vid dörren.

Appen varken samlar in eller sparar någon information om dess användare. Evenemangsarrangörer eller restaurangägare kan alltså inte se några övriga hälsouppgifter utöver om besökarens covidintyg är giltigt eller inte.

Mika Pihlajamäki, informationsarkitekt vid Institutet för hälsa och välfärd, är förtegen om detaljerna kring appen.

– Den lanseras på fredag efter att riksdagen röstat i frågan. Först då offentliggörs ytterligare uppgifter om appen, säger han.

Pihlajamäki svarar i det här skedet inte på frågor såsom om appen fungerar utan nätuppkoppling och vad som händer om den plötsligt slutar fungera då kön till restaurangen vuxit sig lång.

Enligt Kirsi Ruuhonen, konsultativ tjänsteman vid Social- och hälsovårdsministeriet, är utgångspunkten att appen alltid ska användas för att kontrollera intygen.

– Lagen är ännu inte slutligt godkänd i riksdagen men enligt den lagtext som nu behandlas där så ska det vid tekniska problem också vara möjligt att arrangören kontrollerar intyget utan elektronisk avläsning, säger Ruuhonen.

– Men det handlar om undantagssituationer.

ANDRA LÄSER