Daghemspussel i Borgå – svår nöt att knäcka när barnen blir färre

Nu behövs det nya tillfälliga moduler för att få daghemsplatser för alla barn på området Tolkis - Övre Haiko- Gammelbacka. Småbarnen blir nu fler i väst, men snart minskar alla årskullar.

Den subjektiva rätten till småbarnspedagogik kvarstår trots minskande årskullar.
Stina Jäderholmstina.jaderholm@ostnyland.fi
14.03.2023 07:21
Prognoserna om att den låga nativiteten mycket snart kommer att betyda att man får stänga daghem och skolor motsägs av situationen i Borgå just nu. Här planeras nya, eller förnyade daghemslokaler i Estbacka, Huktis, Bjurböle, Ånäs, i de norra byarna och dessutom den riktiga storsatsningen i Gammelbacka med en skola med tre parallellklasser i varje årskull, den nya Peipon koulu, som också ska ha plats för tre förskolegrupper.
I väntan på allt det nya finns det nu för många barn i dagisåldern i västra Borgå, de ryms inte in i de befintliga grupperna.
Fastigheten där Gammelbacka skola tidigare fanns, på Kunskapens väg, används idag för tillfälliga lokaler för två av de här daghemsgrupperna.

ANDRA LÄSER