Nordisk träff i Borgå nästa sommar

Representanter för Borgå stads vänorter i Norge, Sverige, Island och Danmark träffas i Borgå nästa sommar. Träffen är välkommen och nu sätter föreningen Pohjola-Norden i gång med arrangemangen.

ÅRETS TRÄFF I DANMARK. Deltagare från de nordiska länderna samlades till nordiska dagar i mitten av augusti i Danmark.
09.09.2018 11:07 UPPDATERAD 09.09.2018 14:40
Med jämna mellanrum träffas medlemmar i några lokala föreningar i Pohjola-Norden och Norden. Nästa sommar kommer träffen att ordnas i Borgå. Eftersom beslutet fattades nyligen är tiden kort för att arrangera träffeb. Föreningen hoppas att Borgå stad deltar i planeringen av arrangemangen. Till samarbetet hör Borgå stads vänorter i Norden, nämligen Hamar (Norge), Lund (Sverige), Dalvik (Island) och Viborg (Danmark).
Träffarna ordnas för att öka samarbete på lokal nivå mellan föreningarna, öka intresset för de nordiska länderna och skapa vänskap mellan människor. Också städernas representanter deltar.
I år ordnades träffen i mitten av augusti i Viborg, som ligger mitt på Jylland i Danmark. Temat var konst i olika former. En grupp medlemmar från Borgå fick under två dagar bekanta sig med bildkonst, litteratur, arkitektur och musik. Mötesplatsen Hald Hovedgaard, ursprungligen en herrgård men numera ett centrum för litteratur, låg naturskönt och hade också en intressant historia. En rundvandring i omgivningen visade på spår av krig, religionsfejder och dramatiska händelser ända upp till 800 år tillbaka i tiden. Herrgården hade också sina egna spöken.
Bildkonsten representerades av målningar och skulpturer av de danska konstnärssyskonen Joakim, Niels och Susette Skovgaard. De har också ett eget konstmuseum i Viborg. Den isländske författaren Jon Kalman Stefansson, känd och värdesatt på Island men också i Danmark, talade om människornas existentiella villkor och om litteraturens betydelse i våra liv. Mycket intressant. Nordisk arkitektur är mycket populär. På Hald fick Finlands Alvar Aalto stå för arkitekturen. I Danmark är han känd för att ha ritat konstmuseet i Aalborg. Byggnaden har nyligen renoverats grundligt och bilderna visade en mycket vacker byggnad.
Detta och ännu en hel del annat program fick deltagarna ta del av. Men det viktigaste av allt: deltagarna fick träffa gamla vänner och lära känna nya människor från andra nordiska länder. Ingen åkte oberörd hem från Hald.
Gunilla Lindvik

ANDRA LÄSER