THL: Antalet fall av covid-19 kan vara tiotals gånger större än antalet bekräftade smittfall

Institutet för hälsa och välfärd har gjort så kallade antikroppstest för sjukdomen covid-19 på 442 blodprov i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt.

HÅLLER STRECK. Institutet för hälsa och välfärd anser att de test för antikroppar mot det nya coronaviruset som finns är pålitliga. Foto: Ari Sundberg/SPT

Antalet människor som blivit smittade av det nya coronaviruset kan vara tiotals gånger större än antalet bekräftade smittfall, uppger Institutet för hälsa och välfärd (THL). THL har testat 442 personer i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt för antikroppar mot coronaviruset och hittat antikroppar hos 6 personer.

Testen för antikroppar gjordes på blodprov som tagits av andra orsaker än på grund av misstanke om sjukdomen covid-19. Personerna som gett blodproven är i åldern 15–90 år och blodproven hade tagits under tidsperioden 23 mars–12 april.

–  Utredningen utgör en preliminär uppskattning av hur brett coronavirusepidemin har spridits i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt och hur stor del av befolkningen som eventuellt haft sjukdomen med lindriga symtom eller helt utan symtom, säger Merit Melin, specialforskare vid THL, i ett pressmeddelande.

Melin påpekar att urvalet i THL:s utredning är litet och att det inte representerar befolkningen lika bra som ett slumpmässigt urval.

Fram till onsdagen hade 3 237 bekräftade fall av covid-19 konstaterats i Finland, enligt THL. 2 038 av dem hade konstaterats i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt.

THL inledde omfattande undersökning men fick kritik

THL meddelade förra veckan att man påbörjar ett systematiskt testande för antikroppar mot det nya coronaviruset. THL:s mål är att testa cirka 750 personer för antikroppar varje vecka.

Personerna som testas väljs ut slumpmässigt och får en personlig inbjudan till testen. Inledningsvis riktar THL in sig på huvudstadsregionen och på den arbetsföra befolkningen, men senare kommer man att bredda undersökningen till andra områden.

Läkare och forskare vid Åbo universitetscentralsjukhus (ÅUCS) riktade emellertid kritik mot THL:s beslut. Mikko Pietilä, chefsöverläkare för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt, sade att det ännu inte finns tillräckligt bra test för att hitta antikroppar mot coronaviruset och att det är för tidigt att börja testa slumpmässigt utvalda människor för antikroppar eftersom antalet insjuknade fortfarande är så litet.

Hanna Nohynek, överläkare vid THL med ansvar för smittskydd och vaccinationer, sade å sin sida att de test för antikroppar som man börjar göra är pålitliga och tjänar sitt syfte.

Enligt THL kommer undersökningen att pågå till slutet av året.