Festivalen var omtyckt – gjorde ändå förlust

Utomhusfestivalen Factory Fest som ordnades på Konstfabrikens område i slutet av juli lockade ungefär tvåtusen personer vilket var mindre än vad arrangörerna hade hoppats på.

En rapport över hur evenemanget lyckades presenterades för bildningsnämnden i Borgå i början av månanden. Factory Fest planerades och genomfördes av alla huvudaktörer i Konstfabriken, kulturtjänsterna, Event Factory Oy, turism- och marknadsföringsenheten, stiftelsen för Konstfabriken samt restaurang Sinne.

Det största ekonomiska ansvaret låg hos kulturtjänsterna, som ansvarade för festivalkonserternas innehåll, artisternas arvoden och teknik. Kulturtjänsterna tog en medveten risk, som är förknippad med kulturevenemang. Evenemanget fick också ekonomiskt understöd. Programmet var tvåspråkigt och priserna på inträdesbiljetterna hölls på en jämförbar nivå, målgruppen var alla Borgåbor samt turister. Målet för evenemanget, en publik på 3 000 personer, uppnåddes ändå inte, vilket ledde till ett underskott i kulturtjänsternas ekonomi. Underskottet täcks i kultur- och fritidstjänsternas ekonomi under slutet av året.

Det positiva är ändå att festivalen fick utmärkt respons av publiken. Även platsen för evenemanget var intressant och ansågs vara bra och fungerande. Några faktorer som minskade på antalet besökare är enligt rapporten att sommaren var ovanligt varm att det ordnades fler evenemang än tidigare under sommaren.

Mer läsning