Festen är över, nu kommer vardagen

Bild: Arkiv/Kristoffer Åberg

Jubileumsåret Borgå 675 år är till ända. Coronapandemin satte en viss sordin på årets festligheter, och strängt taget fyller inte Borgå mer än kanske 475 år. Det är möjligt att Borgå fått sina privile...