Fem kandidater ska bli tre

Bild: Kristoffer Åberg

Jarmo Härkönen, Tuula Jäppinen, Anna Mäkelä, Jan D. Oker-Blom och Ralf Sjödahl gick vidare till en andra omgång i valet av ny stadsdirektör i Lovisa. Nu ska de bli tre.

De fem kandidaterna kommer att intervjuas på nytt den 14 augusti. Tre av dem går vidare och får genomgå lämplighetstest. Den 21 augusti har fullmäktigegrupperna möjlighet att intervjua trion.

Fullmäktigeordförande Otto Andersson vill inte i det här skedet kommentera vad som avgjorde att de här fem kandidaterna går vidare, utan säger att det var en helhetsbedömning som intervjugruppen gjorde.

FEM KVAR. Jan D. Oker-Blom (på bilden), Jarmo Härkönen, Tuula Jäppinen, Anna Mäkelä och Ralf Sjödahl går vidare till andra omgången i valet av stadsdirektör i Lovisa. Bild: Richard Nordgren

Sammanlagt femton personer sökte tjänsten som stadsdirektör i Lovisa. stad söktes av 15 personer. Av dessa kallades Risto Alaheikka från Torneå, Jarmo Härkönen från Helsingfors, Tuula Jäppinen från Lovisa, Kirsi Kettunen från Borgå, Anna Mäkelä från Grankulla, Jan D. Oker-Blom från Helsingfors och Ralf Sjödahl från Lovisa till intervju som genomfördes den 1 och 2 augusti. Stadsdirektörstjänsten är en tidsbunden tjänst på sju år.

ERFAREN. Ralf Sjödahl, tidigare kommundirektör i Lovisa, numera fullmäktig för SFP, är en av de fem som ska intervjuas av fullmäktigegrupperna. Bild: Max Nyberg

Intervjugruppen består av stadsfullmäktiges ordförande Otto Andersson (SFP), stadsstyrelsens ordförande Mia Heijnsbroek-Wirén (SFP), Janne Lepola (Saml.), Keijo Tähtinen (SDP), Vesa Peltoluhta (Sannf.), Arja Isotalo (SDP), Juha Karvonen (Saml.), Timo Noroviita (Gröna), Kari Hagfors (C), tf stadsdirektör Kristina Lönnfors och personalchef Jan Rosenström.

Mer läsning