Fem nya ambulanser till räddningsverket

SKA FÖRNYAS. Räddningsverkets ambulanser har snart tjänat ut. Bild: Kristoffer Åberg

Regionala räddningsnämnden i östra Nyland får på tisdag besluta om upphandling av nya ambulanser.

De fordon som ambulanssjukvården vid räddningsverket använder just nu upphandlades 2016, och enligt tidigare fastställda regler ska de ersättas efter fem år, alltså 2021.

Räddningsverket har konkurrensutsatt ambulansleverantörer med ett leasingavtal på fem ambulanser på 54 månader. Anbudsförfrågan gäller både underreden och karosskonstruktioner och fordonen ska vara leveransfärdiga senast i början av februari 2021.

Inom utsatt tid har två leverantörer, Profile Vehicles Oy och J5L Production Oy lämnat sina anbud. Båda anbuden uppfyller villkoren men vid poängsättningen fick Profile Vehicles Oy flest poäng.

Räddningsdirektören föreslår nu för regionala räddningsnämnden att nämnden upphandlar fem ambulanser av Profile Vehicles Oy till ett pris som är högst 786 504 euro.

Mer läsning