Fem konstnärers polyfoni fyller Kaplansgården

ANEKS. Noora Sandgren, Kira Leskinen, Alisa Javits och Eeva Suorlahti ställer ut på Kaplansgården veckan ut ,och på lördag kan man träffa konstnärerna, även Sofia Pyy som saknas på bilden. Bild:

Den här veckan är det sista chansen att bekanta sig med grupputställningen Aneks på galleri Gamla Kaplansgården. Helheten är skapad av fem konstnärer och temat är samarbete.

Alisa Javits, Eeva Suorlahti, Kira Leskinen, Noora Sandgren och Sofia Pyy undersöker möjligheterna att dela konstnärligt arbete i form av utställningshelheten Aneks som pågår veckan ut på Gamla Kaplansgården.

Aneks beskrivs som en enhet skapad av fem konstnärer, där delar av verken sammanflätas och överlagras och bildar en polyfonisk enhet. Utställningen inkluderar fotografier, video, ljud, teckningar, skulpturer, texter och en bok, verk som skapats i en ständig växelverkan mellan jaget och viet.

En viktig del i arbetet utgörs av skapandeprocessen. De fem konstnärerna har vägt in sina karaktärsdrag, sin brådska, sina bekymmer och glädjeämnen samt sina önskningar och förväntningar i det konstnärliga arbetet. Bakgrundsarbetet gjordes gemensamt via en digital plattform: där har kvintettens tankar fritt fått överlappa varandra och bilda lager.

Lördagen den 1 februari mellan kl. 13 och 15 finns det möjlighet att träffa konstnärerna i Kaplansgården. Folksångaren Amanda Kauranne är också på plats och improviserar med hjälp av ljud.

Utställningen Aneks pågår till den 2 februari, galleriet är öppet tisdag–söndag kl. 10–16, måndag stängt.

Mer läsning