Felparkerade bilar på Kalkstrandsvägen irriterar men få lösningar i sikte

IRRITERANDE OCH FARLIGT. Problemen med parkering längs med vägen ner till Kalkstrand är en riktig långkörare som tycks vara svår att få en lösning på. Bild: Tom Malmberg

Måttet börjar bli rågat för företagare och invånare i Kalkstrand, som har tröttnat på åratal av parkeringsproblemen längs med vägen ner till Kalkstrands brygga.

Längs en sträcka på cirka 200 meter parkerar folk sina bilar utan att ta hänsyn till att framkomligheten hindras. Polisen har kontaktats, men enligt företagaren Tom Malmberg har polisen hittills inte ingripit och inte visat större intresse för att bötfälla bilisterna.

– Lagligt kan man inte passera bilarna då det är gula streck på vägen, och att parkera eller stanna är också förbjudet på grund av dubbla gula streck.

OLAGLIG PARKERING. Ännu ett exempel på hur vårdslöst många bilister parkerar, och samtidigt bryter de mot lagen. Bild: Tom Malmberg

I närheten finns en stor parkeringsplats med gott om platser där man kan lämna bilen för kortare eller längre tid. Men eftersom parkeringen där är avgiftsbelagd väljer de flesta att parkera längs med vägen, trots att man då bryter mot lagen.

Parkerade i flera dagar

Från den allmänna bryggan i Kalkstrand går förbindelsetrafiken och även passagerarbåtarna till Söderskär. Dagligen lastas båtar och pråmar, men arbetet försvåras ofta av att det är svårt, ibland omöjligt, att komma fram längs vägen med buss eller lastbil. Olyckor har också inträffat.

– Bilarna kan stå parkerade flera dagar, ja ibland många veckor.

Vid bryggan finns plats för att tillfälligt parkera i samband med av- och pålastning av båtar men tyvärr utnyttjar många också den platsen för långtidsparkering.

Fordon får inte stannas eller parkeras på sådan plats eller så att fara uppstår eller trafiken onödigtvis hindras eller störs.

Trafiklagens 2:a kapitel 27 § punkt 9: invid spärrlinje, om avståndet mellan fordonet och linjen skulle bli mindre än tre meter och mellan fordonet och spärrlinjen inte löper en streckad linje.

Kommissarie Freddie Cederlund har fått titta på bilderna som Tom Malmberg har tagit den här veckan. Han bekräftar att parkering på vägavsnittet är förbjudet, även om förbudsskyltar saknas.

Jag skulle säga att inte en enda av bilarna på bilden är lagligt parkerad.

– Jag skulle säga att inte en enda av bilarna på bilden är lagligt parkerad. Enligt Trafiklagens andra kapitel paragraf 27 måste det finnas minst tre meter mellan den parkerade bilen och den gula spärrlinjen. Av bilden ser det ut som att en del har parkerat delvis på gång och – cykelbanan, antagligen för att ge mer utrymme åt bilarna. Parkering på gång- och cykelväg är givetvis också förbjudet.

Kontakta polisen

Det är alltså helt klart att bilisterna gör fel, även om Cederlund konstaterar att alla som har körkort borde känna till regeln om minimiavståndet mellan den parkerade bilen och den gula spärrlinjen.

– Polisen kan utfärda böter för de felparkerade bilarna, i Sibbo handlar det väl om 40 euro. Men i praktiken har polisen tyvärr rätt begränsade möjligheter att övervaka till exempel den här vägen.

Han rekommenderar ändå att man kontaktar polisen när framkomligheten på vägen hindras av parkerade bilar.

– Vägen är ju smal och om där står parkerade bilar som bilden visar, så kan det också leda till problem för eventuella räddningsfordon.

Mer läsning