Fel signal när klotter inte anmäls

Även om klottret förefaller vara ett evighetsproblem får vi inte ge upp kampen mot klotter och klottrarna.

Klotter är ett ständigt återkommande gissel i stadsmiljön. En stor och nymålad yta lockar klottrare på samma sätt som en ny och omålad canvas lockar en konstnär. Slutresultatet kan ändå inte jämföras....