Februari kom med sibirisk kyla

Sol över isen. Med februarikölden kom också de länge eftertraktade soldagarna. Bild: Egil Green

Efter en mild december och januari skärpte kölden till ordentlig från och med mitten av februari. Månaden blev den femte kallaste sedan år 2000 och den elfte kallaste räknat från 1974. Vintern var däremot mildare än i genomsnitt.

Februari hade en medeltemperatur på -8,1 grader, nästan tre grader lägre än normalt. Räknat från 1974 är februaris genomsnittliga temperatur -5,7 grader och utgående från 2001 är den -5,0 grader.

Fram till mitten av månaden låg temperaturen i genomsnitt ännu på -4,9 grader men sedan drog sibiriska vindar från nord-nordost in över vårt land så att de tretton sista dagarna i februari hade en medeltemperatur på -11,3 grader. Det här är ovanligt så långt in på året men det finns en orsak, nämligen den polarvirvel i de högre luftlagren som bildades i februari i kombination med ett nästan statiskt högtryck över landet som höll mildare vindar från sydväst borta.

Hur kallt det var kan jämföras med det normala: den sista veckan i februari har i genomsnitt en temperatur på -3,5 grader och under första veckan i mars är medeltemperaturen -2,5 grader. Samtidig stiger dagstemperaturen redan över 0 grader. Men några plusgrader finns inte i sikte så långt man nu kan se in i mars.

Kallast i år hade vi den 22 februari med 22 köldgrader, mildast den 2 och 14.2. då temperaturen gick upp till en värmegrad. De var också de enda dagarna då dagstemperaturen steg över 0 grader.

Som kallast i februari var det 1985 med -15,2 grader i genomsnitt, mildast var det 1989-1990 med medeltemperaturen +0,8 grader.

Litet nederbörd och sol

Den kalla vädertypen gjorde att de kraftigare snöfallen uteblev, men snö finns det tillräcklig för skidåkning i motsats till de två senaste åren.

Det bestående snötäcket kom så sent som den 28.1. men från och med den 6.2. fick vi ett snötäcke på ungefär 21 centimeter som har hållit sig på ungefär samma nivå fram till slutet av februari, som hade inalles 12 dagar med nederbörd.

Med kölden kom som vanligt också sol- och klarvädret. Det kan illustreras med att samtidigt som det slog om till kallt väder den 16.2. så var också sol- och klarvädret ännu bara 15 procent medan det i slutet av februari stannade på hyggliga 38 procent, två procentenheter över det normala.

Från den 16 till den 28 februari var det med andra ord klart för 59 procent. Dagarna med minst 75 procent vackert räknades till 8 och de helt mulna dagarna till 9. Vackrast i februari var det 1994 med 71 procent klart, mulnast 2013 då det var klart för 17 procent.

Mildare än normalt

Vintern blev i alla fall något mildare än normalt just för att december och januari hade rätt höga temperaturer. December uppvisade en medeltemperatur på -1,1 (-3,0), januari på -2,0 (-5,4) och februari på -8,1 (-5,7) grader. Vinterns medeltemperatur blev därmed -3,7 grader, då den på lång sikt är -4,4 grader räknat från 1974 och -4,0 grader räknat från 2001.

Sol- och klarvädret var det inte mycket bevänt med beroende på de mulna månaderna december och januari. Vinterns medeltal stannade på 18 procent jämfört med normalvärdet på 30.

I december var det vackert för 8 procent, i januari för 9 procent och i februari för 38 procent. Bara vintern 2013 med 15 procent sol- och klarväder har varit mulnare. Vackrast var det så lång tillbaka som vintern 1975-1976 då procenten var uppe i 50.

Vinterns nederbördsdagar uppgick till 56 (53). December hade 21, januari 23 och februari 12 dagar med nederbörd.

Kallt i mars

Nu ser det ut som om också mars skulle fortsätta under ovanligt kalla förtecken. Fram till den 10.3. är medeltemperaturen enligt Forecas prognos cirka 10 köldgrader, det är mellan 14 och 19 grader kallt på nätterna och 7 till 9 köldgrader på dagarna.

Det är inte omöjligt att mars 2018 blir kallare än den hittills kallaste mars 2006 då medeltemperaturen var -5,7 grader.

Normalt har mars en medeltemperatur på -1,7 grader, det är vackert för 48 procent och nederbördsdagarna är 14. I fjol hade mars +1,0 grader i medeltal, det var vackert för 33 procent och det föll nederbörd 15 dagar.