Nu är det okej att röra föremål på museet - Lovisa stadsmuseum arrangerar en utställning för barnbesökare

Här går det bra att röra föremålen! På Lovisa stadsmuseum finns nu en utställning där barnbesökare står i första rummet. August & Alma, vallbarn är en utställning som bjuder till lek.

Östnyland
01.11.2022 16:34
Kom med och valla får med vallbarnen August och Alma i skog och mark. Utställningen August & Alma, vallbarn visas på Lovisa museum 25 oktober –13 januari.
Under resan får du ta reda på hur skogen med sina berättelser och sin mytologi visade sig för ett vallbarn på 1800-talet. Vad var barnets roll på bondgården under självhushållningens tid, då människan levde i naturens rytm? Att valla djur hörde förr ofta till barnens uppgifter. Djuren måste föras ut i skogen på bete, och barnen var långa stunder ensamma ute i skogen.
Besökarna stiger in i en sagovärld som börjar på vallbarnen Augusts och Almas gård och fortsätter in i skogens djup. Vandringen genom skogen för oss också från försommaren till augusti. Även om berättelsen känns som en saga, grundar den sig på finlandssvensk folktro och på riktiga berättelser som hittats i Sagalunds arkiv.
– Vi hoppas särskilt att grupper inom småbarnspedagogiken hittar till utställningen, säger intendent för Lovisa stads museum Ulrika Rosendahl i ett meddelande. 
– Men jag är säker på att besökare i alla åldrar kommer att bli förtjusta i den här sagovärlden.
För att garantera att så många barn som möjligt får uppleva utställningen om August & Almas värld ska Lovisa stads kulturtjänster stå för daghemmens busstransport till utställningen. Besök på Lovisa stads museum är alltid gratis för grupper inom småbarnpedagogiken och skolgrupper.
Utställningen är producerad av Sagalunds museum och barnkulturcenter. För utställningens illustrationer står bildkonstnär Pive Toivonen. 

ANDRA LÄSER