Sjöminan söder om Norrkullalandet var en attrapp

Den misstänkta sjöminan som påträffades av båtfarare söder om Norrkullalandet i Sibbo på söndagsförmiddagen utgjorde ingen risk för sjösäkerheten: det flytande föremålet identifierades som en ofarlig övningsmina.

FALSKT ALARM. Den misstänkta sjöminan som hittades söder om Norrkullalandet på söndagen identifierades som en ofarlig övningsmina.
Något som misstänktes var en sjömina påträffades i farvattnen söder om Sibbo i söndags. Båtfararna som upptäckte det flytande föremålet slog larm och Polisinrättningen i Östra Nyland inledde under söndagen en operation för att oskadliggöra minan.
Gränsbevakningen spärrade av sjöområdet för båttrafik och Försvarsmakten tillkallades för att röja undan föremålet.
På söndagskvällen meddelade polisen på Twitter att Försvarsmaktens röjningsarbeten var slutförda, och att det flytande föremålet identifierats som en attrappa, en ofarlig övningsmina. Den avlägsnades från sin flytande plats.
Polisinrättningen i Östra Nyland twittrade vid halvsjutiden att avspärrningarna avlägsnats och att sjötrafiken kan fortsätta som normal söder om Norrkullalandet.

ANDRA LÄSER