Borgå kyrkliga samfällighet omorganiserar – fem anställda fick gå

Fem anställda vid Borgå kyrkliga samfällighet fick på måndagen besked om att anställningen avslutas. Det är resultatet av samarbetsförhandlingarna som förts med anledning av att samfälligheten säljer fastigheter och utlokaliserar vissa arbetsuppgifter.

Fem anställda får gå när Borgå kyrkliga samfällighet effektiverar verksamheten på fastighetssidan, bland annat genom att utlokalisera vissa tjänster.

Borgå kyrkliga samfällighets nya organisationsmodell inom fastighetsväsendet har varit på agendan över en längre tid. Man har bland annat fattat beslut om att sälja en del fastigheter och, som en följd av det, organisera om arbetet så att den egna personalen tar hand om de viktigaste byggnaderna.

I klartext betyder det att samfälligheten bland annat utlokaliserar regelbunden service, jourverksamhet och utomhusarbete samt även decentraliserar en del skötselarbete inomhus. Till exempel kan tung maskinutrustning hyras in som köpt tjänst då behovet uppstår.

Samtidigt som verksamheten trimmas minskar behovet av egen personal. Borgå kyrkliga samfällighet meddelade i fredags att man säger upp fem personer och anger ekonomiska orsaker och produktionsorsaker som grund.

Beslutsgången

Beslut om att inleda samarbetsförhandlingar inom Borgå kyrkliga samfällighets fastighetsväsende fattades av Gemensamma kyrkorådet den 21 januari 2021.

Den nya organisationsmodellen för fastighetsväsendet diskuterades även på gemensamma kyrkorådets möte den 18 februari men då bordlades ärendet.

Vid mötet den 25 februari beslöt gemensamma kyrkorådet enhälligt att gå in för modellen som presenterades i beslutsförslaget.

Som en följd av det har personalen på fastighetssidan minskats med 5 personer vilket ger en årlig besparing på 150 000 euro.

Sparar på lönekostnader

– Då fastighetsmassan som kräver service minskar innebär det också ändringar i fastighetsväsendets uppgifter, säger Rebecca Haaranen, t.f. lokalitetsingenjör på samfälligheten, i ett pressmeddelande.

Fastighetssidans 16 anställda – bland dem vaktmästare, husmor, gårdskarl och fastighetsskötare – bantas nu ner till 11. Via uppsägningarna räknar samfälligheten med årliga besparingar på 150 000 euro i lönekostnader.

– Det är beklagligt, beslutet är tungt för alla. Vi vill stöda de uppsagda på bästa möjliga sätt i den här svåra situationen, säger Haaranen.

Fastighetssidans 16 anställda – bland dem vaktmästare, husmor, gårdskarl och fastighetsskötare – bantas nu ner till 11.

Anna Talvitie, ordförande för Gemensamma kyrkofullmäktige, har precis som de övriga förtroendevalda hållit koll på diskussionen kring personalminskningen, och upplever situationen som oerhört trist.

Talvitie understryker att man kommit överens om att all kommunikation från samfälligheten utåt sker centraliserat, men lyfter fram oron för dem som getts avsked.

– Vi månar om dem som berörs och garanterar dem bland annat jobbcoachning.

Mångsidigare arbetsbild

För dem som jobbar kvar på Borgå kyrkliga samfällighet kommer arbetsbeskrivningarna att preciseras och arbetet blir mångsidigare och mer flexibelt.

Syftet med effektiveringsåtgärderna är att – utan att tvingas höja skattesatsen – säkra de ekonomiska möjligheterna för grundverksamheten och hjälparbetet i församlingarna, trots att församlingarnas medlemmar blir färre.

Östnyland har inte lyckats nå vare sig personalchef Karl-Johan Wickström eller Rebecca Haaranen för en dagsaktuell kommentar. Arbetarnas fackliga representanter meddelade under måndagen att de inte vill kommentera den pågående processen.