Borgå satsar på invånarna – betalar över 300 000 euro i hälsofrämjande bidrag

Borgå stad stöder stadens kultur- och idrottsliv med 361 900 euro i år. Motiveringen är enkel: verksamhet som drivs av föreningar och privatpersoner bidrar till att främja stadsbornas välbefinnande och hälsa.

BIDRAGSTAGARE. Stödföreningen för Via Crucis finns bland bidragstagarna när Borgå stad understöder kultur, idrott och ungdomsverksamhet med över 360 000 euro.
18.05.2019 10:17
Kultur-, idrotts- och ungdomsverksamheten i Borgå fick 361 900 i bidrag skriver Borgå stad i ett pressmeddelande. Enligt kultur- och fritidsdirektör Merja Kukkonen kan redan små bidrag ge stor effekt, det vill säga göra det möjligt för fler stadsbor att delta i kultur- och föreningslivet.
– Verkningarna är ofta mycket flerdimensionella. De kan vara pedagogiska, sociala eller samhälleliga. I sin bästa form främjar bidragen utvecklingen för hela staden, säger Kukkonen.
Kulturverksamhetens andel av bidragen landade på 69 900 euro, det vill säga nästan 100 000 euro mindre än summan som de sammanlagt 77 inlämnade ansökningarna propsade på. Med bidragen går staden bland annat in och stöder kulturella och konstnärliga aktiviteter samt skapar förutsättningar för professionellt konstnärligt arbete.

Nytänk

I år har särskild tyngdvikt lagts på nya, intressanta, konstnärligt viktiga och professionellt producerade projekt och festivalaktiviteter. Även flera körer, teater- och konstföreningar fick bidrag liksom hobby- och kursverksamhet för barn, unga och äldre samt för specialgrupper.
‒ Stödd verksamhet hålls såväl i centrum som i byarna, säger Susann Hartman, chef för kulturtjänsterna.
Det största bidraget på 5 000 euro gick till föreningen Porvoo Jazz Festivaali för att arrangera festivalen och klubbarna 2019. Övriga festivaler som får understöd är bland annat Nou Paha – Jocke Lybeck Fest (1 700), Via Crucis (3 000) och seriefestivalen Å-fest (3 500). Föreningen Linnankoski-seura får också ett bidrag på 3 000 euro föra att ordna olika evenemang i anslutning till Johannes Linnankoskis 150-årsjubileum.

Till nytta för 12 000

Idrottsföreningarnas andel av kakan är 240 000 euro och i år får 64 föreningar allmänna bidrag för verksamheten. Anmärkningsvärt är att föreningarna som ansökte om bidrag sammanlagt har cirka 12 000 medlemmar och att deras sammanräknade omsättning för det kommande året ligger på över 4,5 miljoner euro.
– Alla föreningar som ansökte om understöd får bidrag, för det är vår princip att varje förening som ansöker om idrottsbidrag får det efter samma principer, om kriterierna uppfylls, säger idrottssekreterare Helena Forsbäck-Turunen.
I år låg fokus särskilt på att främja motion bland barn och unga, på att ordna lättillgängliga motionsevenemang samt på att samarbeta med skolorna, till exempel genom att ordna grenpresentationer och arrangera skoltävlingar.
Utöver allmänna bidrag beviljar Borgå stads idrottstjänster i år även cirka 100 000 euro i understöd till idrottsföreningar för vägledning av personer under 18 år samt cirka 30 000 euro i bidrag till utbildning av föreningsinstruktörer och tränare. Ett nytt bidrag i år är att de idrottsföreningar som regelbundet tränar i privata lokaler hyrda från andra än Borgå stad får 37 500 euro i hyresbidrag.

Satsning på unga

Sammanlagt 52 000 euro ur bidragspotten viks för ungdomsföreningar och ungdomstjänster. I år satsar man i synnerhet på utveckling av nya aktiviteter och på verksamhet i föreningshusen, och staden har inte gått in med pengar för fartighetsskötsel och renoveringar.
– Ett centralt kriterium är att det året om anordnas regelbunden verksamhet för barn och ungdomar under 29 år, säger ungdomsarbetare Mila Eriksson.
Utöver det kan ungdomsgrupper eller enskilda unga kan ansöka om verksamhetsbidrag för ungdomar. Med bidraget stöds evenemang och aktiviteter, som ungdomarna själva har planerat. Bidrag beviljas med högst 500 euro per evenemang.