Gång- och cykeltrafiken styrs till omvägar mellan Sibeliusbulevarden och Vårbergavägen i Borgå

I november kommer trottoarerna längs Alexandersgatan att tidvis vara spärrade mellan Sibeliusbulevarden och Vårbergavägen på grund av byggarbetena som pågår i närheten av korsningen.

Ändrade trafikarrangemang för lätt trafik i östra änden av Alexandersgatan i Borgå.
ÖN
01.11.2021 13:08 UPPDATERAD 01.11.2021 13:21
Den lätta trafiken dirigeras till omvägar som går via Vegagatan, Martavägen och Buntmakaregatan. Omvägarna visas på arbetsplatsens informationstavlor.
Borgå stad förnyar trafikljusen i korsningen mellan Alexandersgatan och Vårbergavägen. I november ska det läggas skyddsrör och dras kablar till trafikljusen samt byggas socklar och stolpar för dem. Arbetet med att förnya trafikljusen blir klart under januari 2022.