Fjälliga raringar visas i Runebergs hem

Finländska fiskars skönhet kan beundras på Runebergs hem över sommaren. Sakke Yrjöläs utställning Fjäll för fjäll har fiskar som motiv.

SOLABBORRE. Sakke Yrjölä lyfter fram lite ovanligare finska fiskar och deras skönhet i sina illustrationer. Hans fina fiskar visas på Runebergs hem över sommaren.
Verk med fiskmotiv av illustratören och fiskkonstnären Sakke Yrjölä (f. 1972) från Helsingfors ställs ut i J. L. Runebergs hem på sommaren. Yrjölä är verksam som fri fiskejournalist och har specialiserat sig på mindre kända och lågt värderade fiskarter. Han har också hållit föreläsningar och publicerat recept med fiskar som inte annars syns i våra kök som råvara.
Det är också den typen av fiskar som förekommer i utställningen Fjäll för fjäll – Om de finländska fiskarnas skönhet. Mörtar, gersar, siklöjor och braxenpankor hör till de kändare arterna som simmar omkring i hans oerhört naturtroget utförda bilder. Annat är det med arter som tånglake, hornsimpa och nykomlingen i våra vatten, den sjustråliga smörbulten som Östnyland skrev om i somras.
Sakke Yrjöläs mest kända illustrationshelhet är boken Suomen kalat (2015) som han också belönats för. Han har även uppmärksammats just för sina insatser för att användningen av mindervärderade fiskar och erhållit titeln Vuoden kalamies (Årets fiskare). Yrjöläs grafiska verk har tidigare uppmärksammats med bland annat Statens pris för kunskapsspridning och priset för årets vackraste bok.
Yrjölä utexaminerades som magister från Konstindustriella högskolans utbildningsprogram för grafisk design 1997. Genom sin design- och illustrationsbyrå Vire Design Oy har han i snart tjugo års tid gjort illustrationer och designat böcker för flera större finländska bok- och tidningsförlag. Han undervisar även i skissboksteckning och teckning på fri hand.
I linje med fisktemat ställs också några bevarade fiskeredskap som Johan Ludvig Runeberg använt ut på Runebergs hem.
Utställningen Fjäll för fjäll – om de finländska fiskarnas skönhet pågår den 2 maj–15 september.

ANDRA LÄSER