Drömmar värda att kämpa för

Benita Ahlnäs är aktuell med en tredje bok där en anmärkningsvärd kvinna är huvudperson. I Diakonissan Karin – mitt i människovimlet står Karin Salenius i fokus.

KVINNOKAMP. Benita Ahlnäs är bokaktuell med Diakonissan Karin – mitt i människovimlet som handlar om diakonissan Karin Salenius. Boken är hennes tredje alster med en stark kvinna i centrum.
29.08.2017 18:32
– Starka kvinnor har alltid intresserat mig och jag har skrivit om tre speciella kvinnor som har kommit min väg, säger bibliotekarien och frilansjournalisten Benita Ahlnäs som tidigare gett ut en bok om litteraturhistorikern och pedagogen Karin Allardt-Ekelund samt om prästen Päivikki Ahonen.
I Diakonissan Karin – mitt i människovimlet strävar Ahlnäs efter att synliggöra diakoniarbetets olika aspekter med Karin Salenius livsberättelse som utgångspunkt. Salenius, född och uppvuxen i Borgå, kände redan i tidig ålder en dragning mot vård och omsorg, ett kall som hon bejakade genom att jobba inom vården, bland annat som psykvårdare på Ekåsens sjukhus. Den stora drömmen var ändå att bli vigd till diakonissa, och i Ahlnäs minutiöst utförda skrift får läsaren följa Salenius kamp för att drömmen ska slå in.
Boken baserar sig på otaliga intervjuer och samtal mellan Karin Salenius och Benita Ahlnäs, och resultatet är en livsbejakande berättelse där ljus och förtröstan inför framtiden segrar över livets tyngre bördor. Vi får läsa om en kvinna som, motgångar till trots, inte låter sig brytas ner utan som oförtrutet kämpar vidare och som också lyckas.
– Drömmar kan gå i uppfyllelse också för den så kallade lilla människan. Det är en viktig aspekt som jag vill berätta om i min bok, säger Ahlnäs.

Barmhärtighet

I december år 2 000 vigs Karin Salenius till diakonissa efter att ha skrivit sitt slutarbete om hur man värjer sig mot våld på arbetsplatsen. Ämnet tangerar diakoniarbetarnas vardag: det händer att utsatta och lidande hjälpsökande vänder sin ångest mot dem som försöker hjälpa. Salenius, som utfört sitt diakoniska arbete huvudsakligen i Johannes församling Helsingfors, har mött många utslagna människor som haft svårt att söka och ta emot hjälp: problemen är många och varierade i en stor cityförsamling.
I Benita Ahlnäs bok får läsaren även möta några personer som fått hjälp och tröst av diakonissan Karin, som senare även specialiserat sig på själavård. Som en röd tråd genom berättelsen löper också tron på Gud och här kommer en annan av bokens centrala tankegångar in, det vill säga barmhärtighetsaspekten.

Vilja att hjälpa

– Det är viktigt att framhäva viljan att hjälpa, människor behöver varandra, säger Ahlnäs som själv har erfarenhet av närståendevård och som har sett diakonernas förtjänstfulla arbete på nära håll.
Benita Ahlnäs bok omspänner 99 sidor; ett symboliskt antal visar det sig. Siffran hänvisar nämligen till de 99 diakoniarbetare som just nu jobbar inom Borgå stift. Boken omfattar också en efterskrift där Cecilia Forsén, stiftssekreterare för församlingsdiakoni, belyser diakoniarbetets framtida utmaningar.
Diakonissan Karin – mitt i människovimlet är ett beställningsverk och har kommit till i samarbete med Tore och Herdis Modeens stiftelse. Benita Ahlnäs har även gett ut böckerna Biblioteket vid sängkanten (1997) och Litteraturkretsen i Borgå. En fyrtioårig tidsresa (2012).
Diakonissan Karin – mitt i människovimlet finns till salu i Suomalainen kirjakauppa och Grand Luckan. Priset är 20 euro.

ANDRA LÄSER