Diskrimineras Socialdemokraterna?

Många äldre har inte tillgång till nyheter på nätet och därför beställer man papperstidningen.

Finlands svenska socialdemokrater höll sin kongress i Borgå senaste veckoslut, och med förväntningar öppnade jag på svenska dagen tisdagens tidning för att läsa om kongressen. Inte ett ord!
Jag var inte ombud, men följde med den givande diskussionen och alla fina inlägg. Partiordförande Antti Rinne betonade bland annat vikten av tvåspråkigheten och talade varmt för arbetet mot klimatförändringen. Folktingets Markus Österlund i sin tur påpekade att Folktinget består av alla tvåspråkiga partier, inte bara ett parti.
Vid kongressen utsågs flera östnylänningar till hedersmedlemmar och Borgåbon Anette Karlsson är nu officiellt utsedd till riksdagskandidat. Borde inte dessa nyheter intressera Borgåborna?
Jag vet att tidningen skyller på att det blir dyrt att följa med en kongress under veckoslut, och att några nyheter fanns på nätet. Men många äldre har inte tillgång till nyheter på nätet och därför beställer man papperstidningen. 
Tyvärr är det inte första gången detta sker, och har märkt att detta händer främst oss svenska socialdemokrater. Det känns som om tidningen diskriminerar oss!

Ella Björkman

Borgå

Svar ÖN har fått kritik för att vi inte skulle ha bevakat eller uppmärksammat FSD:s kongress i Borgå under veckoslutet. ÖN publicerade nyheter om kongressen på ostnyland.fi redan under helgen, bland annat att Anette Karlsson nominerades till kandidat i riksdagsvalet.
Orsaken till att artikeln publiceras först i fredagens papperstidning motiveras med utrymmesbrist. I stället för att ha en kort notis i tisdagens tidning valde jag att publicera en större artikel i dagens tidning.
Webben är en lika viktig, men snabbare, nyhetskanal som papperstidningen.
Ella Björkman skriver även att hon upplever att ÖN diskriminerar svenska socialdemokrater. Vi publicerar nyheter enligt vedertagna nyhetskriterier, och Socialdemokraterna, svenska eller finska, behandlas på samma sätt som andra politiska grupperingar.

Helén Kurri

chefredaktör, ÖN

ANDRA LÄSER